PDA

View Full Version : Về La Vang - Thy YênDominicTM
08-08-2013, 08:46 AM
VỀ LA VANG
Thy Yên

1. Từ khắp nơi chúng con trở về La Vang. Lòng kính tin phép lạ Đức Mẹ tuôn tràn. Vì tình Mẹ yêu thương vì lòng Mẹ bao dung. Muôn hồng ân Chúa Trời ban qua Mẹ cứu đời.

ĐK. Lạy Đức Mẹ La Vang đoàn con cảm tạ ơn Mẹ. Nguyện hết lòng tin yêu trông cậy phó thác nơi Mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang chính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẫu thân từ tâm Đấng cầu bầu cho nhân trần.

2. Vì chính Mẹ tỏ uy phép Mẹ vinh quang. Mẹ hiển linh cứu con thoát cơn nguy nan. Rồi ngàn vạn thiên ân Mẹ cầu cho muôn dân. Danh Mẹ vang khắp miền vinh danh Mẹ nhân hiền.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/VeLaVang_ty.pdf)