PDA

View Full Version : Phúc đức thay người kính sợ Thiên Chúagioanha
18-08-2013, 09:48 PM
PHÚC ĐỨC THAY
Viết Chung


ĐK. Phúc đức thay người kính sợ Thiên Chúa, và luôn tuân giữ đường lối của Ngài.

1. Công khó tay làm người mãi hưởng cuộc đời an vui lắm phúc nhiều may.

2. Hiền thê trong nhà thật xứng hợp, tựa nhành cây nho lắm trái ngọt ngon.

3. Con cháu thuận hòa một mái nhà, là hồng ân nơi Chúa đã dành cho.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/PhucDucThay_vcg.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/PhucDucThay_vcg.enc)