PDA

View Full Version : Phanxica một đời hy sinh, mẫu gương gia đìnhgioanha
06-09-2013, 09:14 PM
DÂNG KÍNH THÁNH PHANXICA
Lm. Văn Chi


ĐK. Phan-xi-ca một đời hy sinh, mẫu gương gia đình trọn niềm phó thác. Cuộc đời chứng nhân tin yêu nơi trần gian, hy sinh nguyện cầu bác ái trong tình yêu thương.

1. Con nguyện cầu Thánh Phan-xi-ca dịu hiền, xin cho con một đời noi gương yêu mến. Trọn đời yêu thương hy sinh nguyện cầu bác ái. Đắp xây gia đình hạnh phúc trong niềm tin.

2. Trên đường đời sống trong yêu thương gia đình, con theo gương trọn đời xin vâng sắt son. Và hành trang đây lên đường đồng hành ra đi. Bước theo gương Người hạnh phúc trong bình an.

3. Trong gia đình biết noi theo gương thuận hòa, xin cho con trọn niềm tin yêu phó thác. Một đời hy sinh đắp xây yêu thương hạnh phúc. Sáng lên hy vọng tình mến thương đầy vơi.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CacThanh/DangKinhThanhPhanxica_vc.pdf)