PDA

View Full Version : Tâm ca đồng hành 5 - Lm. Phương Anhgioanha
24-09-2013, 06:14 AM
TÂM CA ĐỒNG HÀNH 5
Lm. Phương Anh


1. Trên đường Thánh Giá có Mẹ cùng đi. Mẹ gặp con yêu khi xác thân tiêu điều. Ngước mặt nhìn con lòng quặn đau như cắt. Ôi đau thương nào sánh ví tình Mẹ Con.

ĐK. Cùng Mẹ con đi trên đường Thánh Giá với Chúa Yê-su, dù đắng cay sầu vương. Cùng Mẹ con đi can trường hiến tế, tiến tới Can-vê từng phút giây bên Mẹ.

2. Trên đường Thánh Giá có Mẹ cùng đi. Mẹ nhìn lên Con thân xác đã hao mòn. Bước đường trần gian Mẹ cùng Con chung lối: Khi vui khi buồn để hiến trọn tình yêu.

3. Trên đường Thánh Giá giữa cảnh phù hoa, đường dài chông gai con ngã xiêu bao lần. Ngước nhìn về Mẹ, nhìn đồi cao loang máu, con kêu xin Mẹ thương xót đời bể dâu.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhuongAnh/TamCaDongHanh5_pa.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhuongAnh/TamCaDongHanh5_pa.enc)