PDA

View Full Version : Con về với Mẹ La vang - Lm. Vương DiệuDominicTM
06-10-2013, 06:59 AM
CON VỀ VỚI MẸ LA VANG
Lm. Vương Diệu

ĐK. Mẹ La Vang, Mẹ La Vang, con về đây với Mẹ. Mẹ La Vang, Mẹ La Vang, Xin Mẹ thương chúc lành. Mẹ La Vang, Mẹ La Vang, con về đây với Mẹ Mẹ La Vang, Mẹ La Vang, xin Mẹ thương chúc lành.

1. Con yêu mến Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con. Mẹ thương mến con vì con là con của Mẹ. Con yêu mến Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ thương mến con vì con là con Chúa Trời.

2. Con yêu mến Mẹ, vì là Mẹ hằng cứu giúp. Mẹ thương mến con, Mẹ dắt dìu con theo Mẹ. Con yêu mến Mẹ, vì Mẹ là Mẹ Hội Thánh. Mẹ thương mến con, Mẹ che chở con suốt đời.

3. Con yêu mến Mẹ, xin Mẹ thương đừng bỏ con. Mẹ thương mến con, thì xin Mẹ thương phù trợ. Con yêu mến Mẹ, Con của Mẹ Mẹ gìn giữ. Mẹ thương mến con, thì xin Mẹ thương đến cùng.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VuongDieu/vuongdieu-convevoimelavang.pdf)