PDA

View Full Version : Kính chào Mẹ - Lm. Vương DiệuDominicTM
06-10-2013, 07:03 AM
KÍNH CHÀO MẸ
Lm. Vương Diệu

ĐK. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a.

1. Kính chào Mẹ Chúa (i) Trời. Kính chào Mẹ vô (i) nhiễm. Kính chào Mẹ đầy ơn phúc. Kính chào Mẹ (i) Giáo Hội.

2. Kính chào Mẹ tinh (i) tuyền. Kính chào Mẹ trinh (i) khiết. Kính chào Mẹ trung tín. Kính chào Mẹ (i) nhân hiền.

3. Nữ Vương các thiên (i) thần. Nữ Vương các Thánh tổ tông. Nữ Vương toàn thể các Thánh. Nữ Vương mọi (i) tâm hồn.

4. Nữ Vương hồn xác lên trời, Nữ Vương ban phúc bình an. Nữ Vương của mọi gia thất. Nữ Vương Mẹ (i) nhân lành.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VuongDieu/vuongdieu-kinhchaome.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7615)