PDA

View Full Version : Kính lạy Bà - Lm. Vương DiệuDominicTM
06-10-2013, 07:05 AM
KÍNH LẠY BÀ
Lm. Vương Diệu

(Ave Regina Caelurum)

Kính lạy Bà. Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc. Lạy Nữ Vương trên chín phẩm Thiên Thần. Là cội thiêng, là cửa trời vinh phúc.
Đem vầng hồng rực rỡ xuống trần gian. Mừng vui lên, mừng vui lên trinh nữ ( i a ). Bà hiển vinh Bà diễm lệ khôn (i) tày. Bên tòa Chúa Ki - tô, Ngôi Thánh tử (i a) Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VuongDieu/vuongdieu-kinhlayba.pdf)