PDA

View Full Version : Phù hoa nối tiếp phù hoa, cuộc đời chóng tàngioanha
25-02-2014, 11:11 PM
PHÙ HOA
Lm. Mi Trầm


1. Phù hoa nối tiếp phù hoa, cuộc đời chóng tàn ngày tháng mau qua. Hãy mau thực hành việc tốt, làm giàu trước mặt Thiên Chúa muôn loài

ĐK. Hãy nhớ đời ta mau qua, tiền tài chỉ là phù hoa. Hãy nhớ làm giàu trước mặt Thiên Chúa rồi được sống lại phúc vinh chan hòa

2. Đời ta tín thác vào Chúa cuộc đời sẽ được giàu có nơi Cha. Mỗi khi yêu thương người khác, cuộc đời sẽ được giàu có trong Ngài


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/PhuHoa_mt.pdf)