PDA

View Full Version : Đã có Mẹ La Vang - Nhật MinhDominicTM
04-03-2014, 01:33 AM
ĐÃ CÓ MẸ LA VANG
Nhật Minh

1. Đã có Mẹ La Vang, đời con không còn thất vọng. Đã có Mẹ La Vang, đời con không còn u sầu. Vì Mẹ là Mẹ Việt Nam, Mẹ là Nữ Vương hòa bình. Vì Mẹ là Mẹ từ nhân, Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng.

2. Đã có Mẹ La vang, đời con không còn ưu phiền. Đã có Mẹ La Vang, đời con không còn đau buồn. Vì Mẹ là nguồn ủi an, là nguồn phúc ân đầy tràn. Vì Mẹ là nguồn cậy trông, là nơi náu nương an toàn.

ĐK. Lạy Mẹ La Vang, xin thương nhận lời con khấn cầu. cho dân tộc Việt Nam an bình. Cho muôn người được sống yên vui. Lạy La Mẹ Vang, xin thương nhận lời con khấn xin, cho con niềm cậy trông vững vàng, xin dâng trọn một lòng tin yêu.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NhatMinh/DaCoMeLaVang_nm.pdf)