PDA

View Full Version : Fatima, lời Mẹ nhắn nhủ - Nhật MinhDominicTM
04-03-2014, 01:37 AM
FATIMA, LỜI MẸ NHẮN NHỦ
Nhật Minh

1. Một ngày đầu thu, trong tiết trời mưa rơi. Đoàn người gần xa, tiến bước về Fa-ti-ma. Mẹ đã hiện ra trong ánh quang rạng chiếu. Và chính vì thương, Mẹ đã khuyên đoàn con.

ĐK. Con ơi! Hãy siêng năng lần hạt. Hãy ăn năn đền tội, đền vì tội lỗi đã qua. Con ơi! Mẹ đã khổ đau nhiều, Hãy kính tin Chúa Trời, tôn sùng trái tim Mẹ yêu.

2. Kìa mặt trời tươi, đang múa lượn trên cao. Người người nhìn theo, mắt không nhòa trong lo âu. Từ phía trời cao rơi xuống diệu kỳ thay. Một phép lạ thiêng, cùng với bao lời khuyên.

3. Mẹ đã nhủ khuyên con suốt đời ghi tâm. Thực hành ngày đêm, cúi xin Mẹ ban muôn ơn. Lời hứa từ nay xa tránh bao tội lỗi. Lần chuỗi hạt kinh, cung kính dâng Mẹ yêu.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NhatMinh/FatimaLoiMeNhanNhu_nm.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11859)