PDA

View Full Version : Nay con xin dâng - Nhật MinhDominicTM
04-03-2014, 01:46 AM
NAY CON XIN DÂNG
Nhật Minh

ĐK. Đây một mùa hoa xinh tươi khắp trời bao la. Nhịp nhàng con tiến, tiến bước đi về nhan Mẹ. Dâng Mẹ mùa hoa Mân Côi, hương thơm dạt dào. Tiến dâng lên Mẹ dịu hiền, ngàn hoa tươi thắm. Ôi Ma Ri A, con yêu Mẹ muôn đời. Con luôn ca vang danh Mẹ hằng ngời sáng. Trên đôi tay con, muôn hoa màu dâng Mẹ. Dâng lên tâm tư, dâng trọn hồn xác chúng con.

1. Nay con xin dâng ngàn đóa hoa màu. Mừng Mẹ giầu muôn hồng phúc trên trời. Mừng Mẹ đồng trinh quyền linh cao vời. Xin thương nhận cho đoàn con mừng vui.

2. Nay con xin dâng này nén hương trầm. Dịu dàng tỏa bay bay tới nhan Mẹ. Nguyện Mẹ dủ thương nhận nén hương này. Thay cho lòng con thảo hiếu Mẹ ơi.

3. Nay con xin dâng ngọn đuốc lửa hồng. Lửa hồng rực cháy sưởi ấm linh hồn. Là ngọn lửa tin, lửa mến yêu Mẹ. Xin dâng đời con nơi chốn trần gian.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NhatMinh/NayConXinDang_nm.pdf)