PDA

View Full Version : Đỗ Vy Hạ 1. Vinh danh Ba Ngôi
 2. Từ rất xa khơi - Đỗ Vy Hạ
 3. Bài ca tình yêu - Đỗ Vy Hạ
 4. Xin xót thương con- Đỗ Vy Hạ
 5. Calve chiều tím buồn - Đỗ Vy Hạ
 6. Chung một niềm tin - Đỗ Vy Hạ
 7. Con mong chờ Ngài - Đỗ Vy Hạ
 8. Đường Thập tự - Đỗ Vy Hạ
 9. Hát đón Xuân về - Đỗ Vy Hạ
 10. Hãy hoan ca - Đỗ Vy Hạ
 11. Hãy ngợi khen - Đỗ Vy Hạ
 12. Hình như Chúa đã bỏ con - Đỗ Vy Hạ
 13. Hoan hô Chúa - Đỗ Vy Hạ
 14. Lời kinh dâng Mẹ - Đỗ Vy Hạ
 15. Lời kinh nguyện trầm - Đỗ Vy Hạ
 16. Lời kinh tạ tội (Bờ đá xanh tạ tội) - Đỗ Vy Hạ
 17. Lời người chuộc tội - Đỗ Vy Hạ
 18. Lời vọng tình yêu - Đỗ Vy Hạ
 19. Mẹ hoài đứng đó - Đỗ Vy Hạ
 20. Một đời hiến dâng - Đỗ Vy Hạ
 21. Mùa đông thánh ân - Đỗ Vy Hạ
 22. Mùa đông vinh danh - Đỗ Vy Hạ
 23. Mừng chào mùa xuân- Đỗ Vy Hạ
 24. Hợp tiếng hoan chúc - Đỗ Vy Hạ
 25. Magnificat - Đỗ Vy Hạ
 26. Mẹ Chúa thiên đình - Đỗ Vy Hạ
 27. Những cánh hoa dâng Mẹ 2 - Đỗ Vy Hạ
 28. Những cánh hoa dâng Mẹ 1 - Đỗ Vy Hạ
 29. Mẹ Thiên Chúa - Đỗ Vy Hạ
 30. Mẹ về thiên cung 1 - Đỗ Vy Hạ
 31. Mẹ về thiên cung 2 - Đỗ Vy Hạ
 32. Mẹ vô nhiễm nguyên tội - Đỗ Vy Hạ
 33. Ngày đã lên rồi - Đỗ Vy Hạ
 34. Nữ Hoàng thiên quốc - Đỗ Vy Hạ
 35. Tiếng hát dâng Mẹ - Đỗ Vy Hạ
 36. Về đây hát kính mừng - Đỗ Vy Hạ
 37. Mùa xuân ăn năn - Đỗ Vy Hạ
 38. Tựa làn trầm hương - Đỗ Vy Hạ
 39. Ngợi khen Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ
 40. Ngước mắt trông lên cao - Đỗ Vy Hạ
 41. Người đến vì yêu - Đỗ Vy Hạ
 42. Xuân hồng vừa sang - Đỗ Vy Hạ
 43. Xuân nay đến rồi - Đỗ Vy Hạ
 44. Thắp ngàn hương hoa - Đỗ Vy Hạ
 45. Trở về bên Chúa - Đỗ Vy Hạ
 46. Trở về cõi sống - Đỗ Vy Hạ
 47. Vang tiếng ngợi khen - Đỗ Vy Hạ
 48. Về bên Chúa - Đỗ Vy Hạ
 49. Xin gục đầu sám hối - Đỗ Vy Hạ
 50. Xin Ngài đến ngay bên - Đỗ Vy Hạ
 51. Xin như mặt trời lên - Đỗ Vy Hạ
 52. Xin vác lấy Thập Giá - Đỗ Vy Hạ
 53. Hồn tôi - Đỗ Vy Hạ
 54. Trời đêm Belem - Đỗ Vy Hạ
 55. Về bên lòng Cha - Đỗ Vy Hạ
 56. Xin ấp ủ con - Đỗ Vy Hạ
 57. Xin vòng đôi tay - Đỗ Vy Hạ
 58. Hương kinh nhiệm mầu - Đỗ Vy Hạ
 59. Sao còn đứng mãi chưa về? - Đỗ Vy Hạ
 60. Tình Ngài như biển khơi - Đỗ Vy Hạ
 61. Xin thứ tha - Đỗ Vy Hạ
 62. Theo hương trầm - Đỗ Vy Hạ
 63. Ôi nguồn ánh sáng - Đỗ Vy Hạ
 64. Ngày xuân kính tiến Giavê - Đỗ Vy Hạ
 65. Trên vòng tay tin yêu - Đỗ Vy Hạ
 66. Trở về bên Chúa - Đỗ Vy Hạ
 67. Lạy Thánh Tâm Giêsu - Đỗ Vy Hạ
 68. Dâng lên Ngài - Đỗ Vy Hạ
 69. Sao còn đứng mãi chưa về - Đỗ Vy Hạ
 70. Xin vác lấy Thập giá - Đỗ Vy Hạ
 71. Chúa đã sống lại - Đỗ Vy Hạ
 72. Thánh ca Danien - Đỗ Vy Hạ
 73. Người nằm đó người còn đây - Đỗ Vy Hạ
 74. Xin giải thoát con - Đỗ Vi Hạ
 75. Lễ vật giao hòa - Đỗ Vy Hạ
 76. Nhịp đàn đêm Giáng sinh - Đỗ Vy Hạ