PDA

View Full Version : Hồng Trần Phạm Đình Đài 1. Một thoáng mây bay
 2. Tình thương nhiệm mầu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 3. Ngài đã thương ban - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 4. Đây Nhiệm Tích- Hồng Trần- Phạm Đình Đài
 5. Đầu xuân cảm tạ Ngài - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 6. Dâng ước mơ xuân - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 7. Con nay thuộc về Ngài - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 8. Trời bể bao la - Hồng Trần – Phạm Đình Đài
 9. Cho con đến với Ngài - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 10. Xin chữa lành con - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 11. Niềm tin còn mãi - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 12. Người Cha hiền - Hồng Trần - Phạm Đình Đài
 13. Chúa đã cho con tình yêu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 14. Dâng về Bê-lem - Hồng Trần- Phạm Đình Đài
 15. Muối men cho đời - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 16. Chút lòng son - Hồng Trần - Phạm Đình Đài
 17. Lời con sám hối -Hồng Trần Phạm Đình Đài
 18. Dâng hết tâm hồn - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 19. Bước đường trần - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 20. Yêu trong tình Chúa - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 21. Dâng tim yêu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 22. Sứ thần hiệp dâng - Hồng Trần Phạm Ðình Ðài
 23. Ngài là Thiên Chúa - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 24. Trên đỉnh Tabor - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 25. Vượt gian lao vào cõi phúc - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 26. Lời con sám hối - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 27. Lời cầu trong tăm tối - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 28. Xin được hồi sinh - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 29. Lễ yêu thương - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 30. Đời đẹp muôn hồng ân - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 31. Vì tình yêu thương - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 32. Têrêsa ươm ngát nụ hồng - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 33. Chính Chúa gìn giữ bạn - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 34. Reo mừng Đấng Cứu Chuộc - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 35. Sống trong Ngài - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 36. Tạ ơn Chúa đã làm Người - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 37. Xin tình yêu luôn mới - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 38. Hiến lễ tin yêu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 39. Ngát hương cứu độ - Hồng Trần Phạm Đình Đài