PDA

View Full Version : Huy Hoàng (Lm) 1. Trong hình bánh đơn sơ - Lm. Pet Huy Hoàng
 2. Tôn thờ tình yêu Chúa- Pet Huy Hoàng
 3. Tình yêu đáp đền tình yêu-Huy Hoàng
 4. Suối nguồn yêu thương- Lm Huy Hoàng
 5. Qùy trước Thánh Thể- Lm :Pet Huy Hoàng
 6. Tay trắng ra đi - Lm. Huy Hoàng
 7. Ôi phút giây tuyệt vời - Lm. Huy Hoàng
 8. Có Chúa hạnh phúc trọn đời - Lm. Huy Hoàng
 9. Dâng thánh lễ - Lm. Huy Hoàng
 10. Sao Cha đành im lặng - PM. Cao Huy Hoàng
 11. Sao Cha đành im lặng - PM. Cao Huy Hoàng
 12. Dâng Thánh lễ 2 - Lm. Huy Hoàng
 13. Xin dâng đời con - Lm. Pet. Huy Hoàng
 14. Chúa đến bất ngờ - Lm. Pet. Huy Hoàng
 15. Hãy thức tỉnh - Lm. Pet. Huy Hoàng
 16. Hãy thức tỉnh canh phòng - Lm. Pet. Huy Hoàng
 17. Hãy sám hối - Lm. Pet. Huy Hoàng
 18. Dọn đường Chúa đến - Lm. Pet. Huy Hoàng
 19. Hãy dọn sẵn con đường - Lm. Pet. Huy Hoàng
 20. CN Vọng B - Lm. Pet. Huy Hoàng
 21. CN Vọng A - Lm. Pet. Huy Hoàng
 22. CN Vọng C - Lm. Pet. Huy Hoàng
 23. Đáp ca Lễ ngày 23/12 - Lm. Pet. Huy Hoàng
 24. Con trở về - Lm. Huy Hoàng
 25. Tất cả là hồng ân – Lm. Huy Hoàng
 26. Xin xót thương con - Lm Pet. Huy Hoàng
 27. Hãy có lòng nhân từ - Lm Pet. Huy Hoàng
 28. Ai sạch tội - Lm Pet. Huy Hoàng
 29. Sợ hãi - An bình - Lm Pet. Huy Hoàng
 30. Thánh Tử Đạo - Lm. Huy Hoàng
 31. Lễ Truyền Tin (Tv. 39) - Lm. Huy Hoàng
 32. Giêsu là tất cả - Lm. Pet. Huy Hoàng
 33. Bỏ Chúa còn gì - Lm. Pet. Huy Hoàng
 34. Như kẻ xa lạ - Lm. Huy Hoàng
 35. Ôi lòng Chúa nhân từ - Lm. Huy Hoàng
 36. Trên Trời vui mừng - Lm. Huy Hoàng
 37. Không ai làm tôi hai chủ - Lm. Huy Hoàng
 38. Tạ ơn - Lê Đức Hùng
 39. Người giàu kẻ nghèo - Lm. Pet. Huy Hoàng
 40. Xin ban thêm đức tin - Lm. Huy Hoàng
 41. Cảm tạ ơn Chúa - Lm. Huy Hoàng
 42. Hãy cầu nguyện luôn - Lm. Huy Hoàng
 43. Hai người cầu nguyện - Huy Hoàng
 44. Giakêu gặp Chúa - Lm. Huy Hoàng
 45. Cùng đích đời người - Lm. Pet. Huy Hoàng
 46. Khi mọi người sống lại - Lm. Huy Hoàng
 47. Chúa nhật I mùa Vọng năm A (Tv. 121) - Lm. Huy Hoàng
 48. Chúa vì yêu con - Lm. Pet. Huy Hoàng
 49. Con kính thờ - Lm. Pet. Huy Hoàng
 50. Ta không thể bỏ con - Lm. Pet. Huy Hoàng
 51. Mang kính màu gì? - Lm. Pet. Huy Hoàng
 52. Không tình cờ - Lm. Pet. Huy Hoàng
 53. Chúa đi qua đời tôi - Lm. Pet. Huy Hoàng
 54. Chúa là hạnh phúc - Lm. Pet. Huy Hoàng
 55. Chúa biết con cần Chúa - Lm. Pet. Huy Hoàng
 56. Vì Chúa là tình yêu - Lm. Pet. Huy Hoàng
 57. Xin dâng đời con - Lm. Pet. Huy Hoàng
 58. Còn gì cho ngày mai - Lm. Pet. Huy Hoàng
 59. Giã từ - Lm. Pet. Huy Hoàng
 60. Lời cầu - Lm. Pet. Huy Hoàng
 61. Nghĩ về cuộc đời - Lm. Pet. Huy Hoàng
 62. Sẽ có ngày về - Lm. Pet. Huy Hoàng
 63. Xin hãy nhớ - Lm. Pet. Huy Hoàng
 64. Xin đừng quên - Lm. Pet. Huy Hoàng
 65. Yêu là hy sinh - Lm. Pet. Huy Hoàng
 66. Tình người tình Chúa - Lm. Pet. Huy Hoàng
 67. Một lời nói – Lm. Pet Huy Hoàng
 68. Ai cũng biết - Lm. Pet. Huy Hoàng
 69. Có và không - Lm. Pet Huy Hoàng
 70. Gọi tên con - Lm. Pet Huy Hoàng
 71. Biết rằng - Lm. Huy Hoàng
 72. Chúa nhật IV Phục Sinh năm C (Tv. 99) - Lm. Huy Hoàng
 73. Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) - Lm. Huy Hoàng
 74. Thứ Bày Tuần Thánh: Bài đọc 1 (Tv. 32) - Lm. Huy Hoàng
 75. Thứ Bày Tuần Thánh: Bài đọc 2 (Tv. 15) - Lm. Huy Hoàng
 76. Thứ Bày Tuần Thánh: Bài đọc 3 (Xuất hành) - Lm. Huy Hoàng
 77. Chúa nhật III Phục Sinh năm A (Tv. 111) - Lm. Huy Hoàng