PDA

View Full Version : Nguyên Lễ (Lm) 1. Chúa dắt dìu con - Lm. Nguyên Lễ
 2. Monica mẫu gương mẹ hiền - Lm. Nguyên Lễ
 3. Mừng kính thánh Monica - Lm. Nguyên Lễ
 4. Mẫu gương Monica - Lm. Nguyên Lễ
 5. Dâng Mẹ ngàn hoa - Lm. Nguyên Lễ
 6. Chúa chọn con làm Linh mục - Lm. Nguyên Lễ
 7. Lời kinh của người môn đệ - Lm. Nguyên Lễ
 8. Cảm tạ hồng ân - Lm. Nguyên Lễ
 9. Xuân đã về đây - Lm. Nguyên Lễ
 10. Xin hãy sai con - Lm. Nguyên Lễ
 11. Tự sự mùa Giáng sinh - Lm. Nguyên Lễ
 12. Khúc dân ca đời con - Lm. Nguyên Lễ
 13. Sẻ chia nỗi đau với Mẹ - Lm. Nguyên Lễ
 14. Chuỗi mân côi dâng Mẹ - Lm. Nguyên Lễ
 15. Tình yêu của Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 16. Khí cụ bình an - Lm. Nguyên Lễ
 17. Ở lại Chúa ơi - Lm. Nguyên Lễ
 18. Bao la tình Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 19. Này là Mình Thầy - Lm. Nguyên Lễ
 20. Từ vực thẳm - Lm. Nguyên Lễ
 21. Chào nhau lần cuối - Lm. Nguyên Lễ
 22. Có gì mang theo - Lm. Nguyên Lễ
 23. Hãy nguyện cầu cho tôi - Lm. Nguyên Lễ
 24. Công cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyên Lễ
 25. Sống và loan báo Lỏng Thương Xót của Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 26. Chúc xuân - Lm. Nguyên Lễ
 27. Cầu cho gia đình - Lm. Nguyên Lễ
 28. Đẹp thay những bước chân - Lm. Nguyên Lễ
 29. Xin Chúa phán dạy - Lm. Nguyên Lễ
 30. Chúa đã yêu tôi - Lm. Nguyên Lễ
 31. Chúa vẫn bên con - Lm. Nguyên Lễ
 32. Tình yêu Giêsu - Lm. Nguyên Lễ
 33. Chúa đã chọn tôi - Lm. Nguyên Lễ
 34. Dâng lễ vật - Lm. Nguyên Lễ
 35. Hãy hát lên - Lm. Nguyên Lễ
 36. Hãy hát lời cảm tạ - Lm. Nguyên Lễ
 37. Chúa kêu gọi con - Lm. Nguyên Lễ
 38. Tâm tình tạ ơn - Lm. Nguyên Lễ
 39. Hồng ân Thiên Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 40. Tình yêu Chúa thúc bách chúng tôi - Lm. Nguyên Lễ
 41. Lời con đoan hứa - Lm. Nguyên Lễ
 42. Lên đường - Lm. Nguyên Lễ
 43. Xuân mới vừa sang - Lm. Nguyên Lễ
 44. Đường Thập giá - Lm. Nguyên Lễ
 45. Xin Thần Linh Thiên Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 46. Thánh giá Ngài - Lm. Nguyên Lễ
 47. Tất cả là hồng ân - Lm. Nguyên Lễ
 48. Nhìn lên Thánh giá - Lm. Nguyên Lễ
 49. Tình Chúa tình con - Lm. Nguyên Lễ
 50. Hãy quay về - Lm. Nguyên Lễ
 51. Lễ vật tạ ơn 25 năm - Lm. Nguyên Lễ
 52. Bước theo Giêsu - Lm. Nguyên Lễ
 53. Biết lấy gì tạ ơn? - Lm. Nguyên Lễ
 54. Bài ca cảm tạ - Lm. Nguyên Lễ
 55. Bài ca Linh mục - Lm. Nguyên Lễ
 56. Dâng viên đá đầu tiên 3 (Đá tảng Phêrô) - Lm. Nguyên Lễ
 57. Dâng viên đá đầu tiên 2 - Lm. Nguyên Lễ
 58. Dâng viên đá đầu tiên 1 - Lm. Nguyên Lễ
 59. Dâng lễ ngày xuân - Lm. Nguyên Lễ