PDA

View Full Version : Bộ Lễ - Kinh Nguyện 1. Kinh tin kính - Lm. Hoài Đức
 2. Tôi đã thấy dòng nước - Vũ Đình Ân
 3. Kinh kính mừng - Trần Phương Đông
 4. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh - Cao Huy Hoàng
 5. Kinh rước lễ thiêng liêng – Sr. Isave
 6. Cúi xin Chúa sáng soi – Phanxicô
 7. Kinh hòa bình – Lm. Fa Thăng
 8. Kinh Lạy Cha – Lm. Fa Thăng
 9. Nguyện xin Cha từ nhân – Lm. Fa Thăng
 10. Ca phó thác – Hải Nguyễn
 11. Lời nguyện Linh mục – Sr. Vũ Thị Kim Loan
 12. Kinh thú nhận - Lm. Từ Duyên