PDA

View Full Version : Thái Nguyên (Lm)Pages : [1] 2

 1. Vì đã yêu nhiều - Lm. Thái Nguyên
 2. Sống cho tin mừng
 3. Tình con dâng Chúa
 4. Máu hiến dâng - Lm. Thái Nguyên
 5. Trái tim rực cháy - Lm. Thái Nguyên
 6. Thờ lạy Chúa Giê-su- Lm. Thái Nguyên
 7. Cùng Mẹ dâng hiến- Lm. Thái Nguyên
 8. Sống thánh lễ cuộc đời- Lm. Thái Nguyên
 9. Thập Giá niềm tự hào - Lm. Thái Nguyên
 10. Biến đổi đời con - Lm. Thái Nguyên
 11. Ánh sáng Belem - Lm. Thái Nguyên
 12. Bàn tay Ngài - Lm. Thái Nguyên
 13. Cha vẫn chờ con - Lm. Thái Nguyên
 14. Cho con nhìn thấy - Lm. Thái Nguyên
 15. Chúa đã đến - Lm. Thái Nguyên
 16. Chúa đã Giáng sinh - Lm. Thái Nguyên
 17. Chúa đành bỏ con - Lm. Thái Nguyên
 18. Chúa mùa xuân - Lm. Thái Nguyên
 19. Chuyện một tình thương - Lm. Thái Nguyên
 20. Tình Chúa yêu con - Lm. Thái Nguyên
 21. Tình ca tri ân - Lm. Thái Nguyên
 22. Một cõi riêng tư - Lm. Thái Nguyên
 23. Lời vọng - Lm. Thái Nguyên
 24. Lời trần tình - Lm. Thái Nguyên
 25. Chúa yêu thế gian - Lm. Thái Nguyên
 26. Từng ngày theo Chúa - Lm. Thái Nguyên
 27. Về với cát bụi - Lm. Thái Nguyên
 28. Vì tội chúng con - Lm. Thái Nguyên
 29. Vui ngày xuân mới - Lm. Thái Nguyên
 30. Xin thương con - Lm. Thái Nguyên
 31. Yêu như Chúa yêu - Lm. Thái Nguyên
 32. Lời ban sự sống - Lm. Thái Nguyên
 33. Thao thức một đời - Lm. Thái Nguyên
 34. Một chuyện tình - Lm. Thái Nguyên
 35. Thập giá đời con - Lm. Thái Nguyên
 36. Theo đường Chúa đi - Lm. Thái Nguyên
 37. Tin yêu hy vọng - Lm. Thái Nguyên
 38. Một đời như Chúa - Lm. Thái Nguyên
 39. Mầu nhiệm Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
 40. Xuân hồng ngày mới - Lm. Thái Nguyên
 41. Với Chúa con đi - Lm. Thái Nguyên
 42. Con đã đến - Lm. Thái Nguyên
 43. Dâng Chúa Hài Nhi (2) - Lm. Thái Nguyên
 44. Dâng Chúa Hài Nhi (2) - Lm. Thái Nguyên
 45. Dâng Chúa Hài Nhi (1) - Lm. Thái Nguyên
 46. Sám hối - Lm. Thái Nguyên
 47. Đêm đông dâng Chúa 1 - Lm. Thái Nguyên
 48. Chúa từ bi - Lm. Thái Nguyên
 49. Chúa vẫn thứ tha - Lm. Thái Nguyên
 50. Chúa xuống đời - Lm. Thái Nguyên
 51. Xuân hồng ân - Lm. Thái Nguyên
 52. Máu trái tim - Lm. Thái Nguyên
 53. Con thuộc về Chúa - Lm. Thái Nguyên
 54. Của lễ con dâng - Lm. Thái Nguyên
 55. Dâng lời sám hối - Lm. Thái Nguyên
 56. Say tình Thập giá - Lm. Thái Nguyên
 57. Dâng thân phận - Lm. Thái Nguyên
 58. Đâu chỉ là - Lm. Thái Nguyên
 59. Sống cho tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 60. Giêsu Vua tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 61. Hãy vững tâm - Lm. Thái Nguyên
 62. Trên cây Thập Giá - Lm. Thái Nguyên
 63. Từ trái tim con - Lm. Thái Nguyên
 64. Trái Tim nhân lành - Lm. Thái Nguyên
 65. Trung tín đợi chờ - Lm. Thái Nguyên
 66. Từ khi chào đời - Lm. Thái Nguyên
 67. Gia nghiệp đời con - Lm. Thái Nguyên
 68. Hiến lễ đời con - Lm. Thái Nguyên
 69. Khoảng cách cuộc đời - Lm. Thái Nguyên
 70. Tâm tình sám hối - Lm. Thái Nguyên
 71. Thánh giá Đức Kitô - Lm. Thái Nguyên
 72. Hướng nhìn về Chúa - Lm. Thái Nguyên
 73. Kỳ công của Chúa - Lm. Thái Nguyên
 74. Đêm đông dâng Chúa 2 - Lm. Thái Nguyên
 75. Tình khúc đêm đông - Lm. Thái Nguyên
 76. Đường tin yêu - Lm. Thái Nguyên
 77. Tình hiến dâng - Lm. Thái Nguyên
 78. Tình con yêu Chúa - Lm. Thái Nguyên
 79. Đêm hồng ân 1 - Lm. Thái Nguyên
 80. Dâng Chúa ngày xuân - Lm. Thái Nguyên
 81. Sống với Chúa - Lm. Thái Nguyên
 82. Đêm tình thương - Lm. Thái Nguyên
 83. Đêm tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 84. Nguyện Thánh Thần - Lm. Thái Nguyên
 85. Nhạc khúc yêu thương - Lm. Thái Nguyên
 86. Đường ta đi - Lm. Thái Nguyên
 87. Mùa xuân đã đến - Lm. Thái Nguyên
 88. Ngài đến trong đời tôi - Lm. Thái Nguyên
 89. Ngày xuân bên Chúa - Lm. Thái Nguyên
 90. Nhiệm mầu của yêu thương - Lm. Thái Nguyên
 91. Như con thơ - Lm. Thái Nguyên
 92. Những khát mong - Lm. Thái Nguyên
 93. Niềm vui ơn cứu độ - Lm. Thái Nguyên
 94. Ôi tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 95. Đời tin yêu - Lm. Thái Nguyên
 96. Đến với Chúa - Lm. Thái Nguyên
 97. Tâm tình cảm tạ - Lm. Thái Nguyên
 98. Suối nguồn tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 99. Chúa đến trong đời - Lm. Thái Nguyên
 100. Ví như - Lm. Thái Nguyên
 101. Vui lên! - Lm. Thái Nguyên
 102. Trời cao hỡi - Lm. Thái Nguyên
 103. Tỉnh thức và cầu nguyện - Lm. Thái Nguyên
 104. Hướng đến tha nhân - Lm. Thái Nguyên
 105. Thánh ý Chúa - Lm. Thái Nguyên
 106. Tình con dâng Chúa - Lm. Thái Nguyên
 107. Chúa nguồn hạnh phúc - Lm. Thái Nguyên
 108. Lễ Hiển Linh - Lm. Thái Nguyên
 109. Bia đá ngàn thu - Lm. Thái nguyên
 110. Anh hùng tử đạo - Hồ Khanh & Minh Hương
 111. Con nay trở về - Lm. Thái Nguyên
 112. Tình mẹ thương con - Lm. Thái Nguyên
 113. Giêsu tôi hát về Ngài - Lm. Thái Nguyên
 114. Đêm đông dâng Chúa 3 - Lm. Thái Nguyên
 115. Ngợi ca Mẹ về trời - Lm. Thái Nguyên
 116. Xin Mẹ bên con - Lm. Thái Nguyên
 117. Xin vâng như Mẹ - Lm. Thái Nguyên
 118. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời - Lm. Thái Nguyên
 119. Dâng Chúa ngày xuân - Lm. Thái Nguyên
 120. Con chỉ là con - Lm. Thái Nguyên
 121. Cám dỗ trong đời - Lm. Thái Nguyên
 122. Gia đình - Lm. Thái Nguyên
 123. Niềm vui sự sống - Lm. Thái Nguyên
 124. Cho con nhận biết - Lm. Thái Nguyên
 125. Chúa đã hiến mình - Lm. Thái Nguyên
 126. Thập giá niềm tự hào - Lm. Thái Nguyên
 127. Hãy ca mừng Chúa - Lm. Thái Nguyên
 128. Khiêm nhu phục vụ - Thái Nguyên
 129. Của lễ hiến dâng - Lm. Thái Nguyên
 130. Điều răn mới - Lm. Thái Nguyên
 131. Vọng phục sinh( bài đọc 1) Lm. Thái Nguyên
 132. Vọng phục sinh( bài đọc 2) Lm. Thái Nguyên
 133. Hát mừng Chúa ( bài đọc 3) Lm. Thái Nguyên
 134. Vọng phục sinh ( bài đọc 4) Tv 29- Lm. Thái Nguyên
 135. Vọng phục sinh & Chúa nhật phục sinh bài Tân ước
 136. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Lm. Thái Nguyên
 137. Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
 138. Tình yêu trong hành động - Lm. Thái Nguyên
 139. Lòng Thương Xót Chúa - Lm. Thái Nguyên
 140. Mỗi ngày đời con - Lm. Thái Nguyên
 141. Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lm. Thái Nguyên
 142. Chúa nhật II Phục Sinh – Thánh vịnh 117 - Lm. Thái Nguyên
 143. Dâng lên Ngài - Lm. Thái Nguyên
 144. Chứng nhân Tin Mừng - Lm. Thái Nguyên
 145. Tin Mừng Phục Sinh 1 - Lm. Thái Nguyên
 146. Tin Mừng Phục Sinh 2 - Lm. Thái Nguyên
 147. Tin Mừng Phục Sinh 3 - Lm. Thái Nguyên
 148. Ngày Phục Sinh - Lm. Thái Nguyên
 149. Là chứng nhân - Lm. Thái Nguyên
 150. Vì Chúa đã Phục Sinh - Lm. Thái Nguyên
 151. Xin Chúa ở lại - Lm. Thái Nguyên
 152. Tình nào lớn hơn - Lm. Thái Nguyên
 153. Xin Thánh Thần đến - Lm. Thái Nguyên
 154. Nguồn lực Thánh Thần - Lm. Thái Nguyên
 155. Lễ Thánh Giu-se thợ - Lm. Thái Nguyên
 156. Đức Mẹ viếng thánh Isave- Lm. Thái Nguyên
 157. Đáp ca lễ Mẹ Thiên Chúa - Lm. Thái Nguyên
 158. Chúa nhật III Phục sinh năm A- Lm. Thái Nguyên
 159. Lễ dâng - Lm. Thái Nguyên
 160. Chúa nhật 4 Phục sinh (A)- Tv.22 - Lm. Thái Nguyên
 161. Chúa Nhật 5 Phục Sinh ( A) - Lm. Thái Nguyên
 162. Thánh Phaolô trở lại - Lm. Thái Nguyên
 163. Xin biến đổi con - Lm. Thái Nguyên
 164. Giêsu tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 165. Ca mừng giáng sinh - Lm. Thái Nguyên
 166. Lễ Thăng Thiên - Lm. Thái Nguyên
 167. Vâng lời Thầy - Lm. Thái Nguyên
 168. Thánh Giuse 19.3 (Tv. 88) - Lm. Thái Nguyên
 169. Chúa nhật 4 mùa vọng - B (Tv. 88) - Lm. Thái Nguyên
 170. Thứ sáu tuần thánh (Ý Tv. 21) - Lm. Thái Nguyên
 171. Cảm mến tình Cha - Lm. Thái Nguyên
 172. Thiên Chúa trong Đức Kitô - Lm. Thái Nguyên
 173. Thánh Matthia Tông đồ _ TV 112 - Lm. Thái Nguyên
 174. Sự sống mới - Lm. Thái Nguyên
 175. Chúa nhật VI Phục Sinh _ TV 65 - Lm. Thái Nguyên
 176. Chân thành sám hối - Lm. Thái Nguyên
 177. Chẳng còn lại gì - Lm. Thái Nguyên
 178. Hãy nhìn về Mẹ - Lm. Thái Nguyên
 179. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
 180. Chúa nhật 20 thường niên (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
 181. Của lễ hy sinh - Lm. Thái Nguyên
 182. Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46) - Lm. Thái Nguyên
 183. Giòng sữa thiêng - Lm. Thái nguyên
 184. Cây cao bóng cả - Lm. Thái nguyên
 185. Chúa nhật VI Thường niên (Tv. 118) - Lm. Thái Nguyên
 186. Chúa nhật XVII Thường niên (Tv. 118) - Lm. Thái Nguyên
 187. Sống mầu nhiệm Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
 188. Một tình yêu mến - Lm. Thái Nguyên
 189. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103) - Lm. Thái Nguyên
 190. Chúa hiển trị (Tv. 96) - Lm. Thái Nguyên
 191. Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Thái Nguyên
 192. Vọng Phục Sinh (Tv 117) - Lm. Thái Nguyên
 193. Hiệp dâng - Lm. Thái Nguyên
 194. Chúa trong đời con - Lm. Thái Nguyên
 195. Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147) - Lm. Thái Nguyên
 196. Một cõi riêng tư - Lm. Thái Nguyên
 197. Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi
 198. Lễ Thánh Gioan Tiền Hô (Tv. 138) - Lm. Thái Nguyên
 199. Gioan tiền hô - Lm. Thái Nguyên
 200. Theo gương Gioan Tiền hô - Lm. Thái Nguyên
 201. Của lễ mới - Lm. Thái Nguyên
 202. Chúa về trời - Thái Nguyên
 203. Thánh vịnh 137 - Lm. Thái Nguyên
 204. Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) - Lm. Thái Nguyên
 205. Với Chúa với người - Lm. Thái Nguyên
 206. Thánh vịnh 26 (CN 7 PS) - Lm: Thái Nguyên
 207. Chúa cất tiếng mời - Lm. Thái Nguyên
 208. Chúa nhật XIV Thường niên (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
 209. Chúa nhật XV Thường niên (Tv. 64) - Lm. Thái Nguyên
 210. Chúa nhật XVI Thường niên (Tv. 85) - Lm. Thái Nguyên
 211. Lúa với cỏ lùng - Lm. Thái Nguyên
 212. Nước Trời - Lm. Thái Nguyên
 213. Chúa hiển thị (Tv. 96) - Lm. Thái Nguyên
 214. Biến hình đổi dạng - Lm. Thái Nguyên
 215. Chúa nhật XVIII Thường niên A (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
 216. Của lễ hy sinh - Lm. Thái Nguyên
 217. Chúa nhật XX Thường niên A (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
 218. Chúa nhật XXI Thường niên A (Tv. 137) - Lm. Thái Nguyên
 219. Lên đền Ngài - Lm. Thái Nguyên
 220. Chúa nhật XXII Thường niên A (Tv. 62) - Lm. Thái Nguyên
 221. Chúa nhật XXI Thường niên B (Tv. 33) - Lm. Thái Nguyên
 222. Chúa nhật XXIII Thường niên A (Tv. 94) - Lm. Thái Nguyên
 223. Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77) - Lm. Thái Nguyên
 224. Lễ Trung Thu (Tv. 135) - Lm. Thái Nguyên
 225. Máu hiến dâng - Lm. Thái Nguyên
 226. Chúa nhật XXV Thường niên A (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
 227. Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu - Lm. Thái Nguyên
 228. Chúa nhật XXVI Thường niên A (Tv. 24) - Lm. Thái Nguyên
 229. Chúa nhật XXVIII Thường niên A (Tv. 22) - Lm. Thái Nguyên
 230. Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125) - Lm. Thái Nguyên
 231. Trở về nguồn - Lm. Thái Nguyên
 232. Sống tỉnh thức - Lm. Thái Nguyên
 233. Chúa đã làm người - Lm. Thái Nguyên
 234. Tân Phúc Âm hóa Giáo xứ - Lm. Thái Nguyên
 235. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
 236. Người làm chứng - Lm. Thái Nguyên
 237. Ngày xuân mới - Lm. Thái Nguyên
 238. Chúa nhật XXVI Thường niên A (Tv. 24) - Lm. Thái Nguyên
 239. Chúa nhật I mùa Chay B (Tv. 24) - Lm. Thái Nguyên
 240. Chúa nhật III mùa Chay năm B (Tv. 18) - Lm. Thái Nguyên
 241. Thanh tẩy đền thờ - Lm. Thái Nguyên
 242. Chúa nhật IV mùa Chay năm B (Tv. 136) - Lm. Thái Nguyên
 243. Chúa nhật V mùa Chay năm B (Tv. 50) - Lm. Thái Nguyên
 244. Chúa nhật III mùa Vọng năm A (Tv. 145) - Lm. Thái Nguyên
 245. Chúa nhật XI Thường niên năm B (Tv. 91) - Lm. Thái Nguyên
 246. Chúa nhật XII thường niên năm B (TV 106) Lm. Thái Nguyên
 247. Chúa nhật XVII Thường niên B (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
 248. Khó tin Chúa
 249. Nhớ về tình mẹ cha - Trầm Hương.FMSR
 250. Hồng ân cứu độ - Lm. Thái Nguyên