PDA

View Full Version : Trầm Hương (Sr) 1. Thắp sáng trong con
 2. Lửa hồng ngàn đời
 3. Ở lại trong Đức Kitô - Sr. Trầm Hương
 4. Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng - Sr. Trầm Hương
 5. Cánh hoa tuyệt vời - Sr. Trầm Hương, FMSR
 6. Con dâng lên Ngài- Sr. Trầm Hương - Lm Dao Kim
 7. Cùng Mẹ ra khơi - Sr. Trầm Hương, FMSR
 8. Đến trước nhan Mẹ - Sr. Trầm Hương, FMSR
 9. Mùa hoa về rồi -Sr. Trầm Hương
 10. Khấu đầu bái lạy - Sr. Trầm Hương
 11. Kính mừng Maria - Sr. Trầm Hương
 12. Lạy Mẹ mến yêu - Sr. Trầm Hương
 13. Linh hồn tôi ca lên - Sr. Trầm Hương
 14. Mầu nhiệm thương - Sr. Trầm Hương
 15. Mùa hoa đẹp tươi đã về - Sr. Trầm Hương
 16. Ngũ bái tiến dâng - Sr. Trầm Hương
 17. Như muôn đóa hồng - Sr. Trầm Hương
 18. Những bước chân vui - Sr. Trầm Hương
 19. Tiến dâng lên Mẹ - Sr. Trầm Hương
 20. Tiếng hát con vọng xa - Sr. Trầm Hương
 21. Từ chồi Jes-sê - Sr. Trầm Hương
 22. Hãy đổ sương mai - Sr.Trầm Hương
 23. Bài ca chúc tụng - Sr. Trầm Hương, FMSR
 24. Nâng hồn lên Chúa - Sr. Trầm Hươing
 25. Hỡi các tầng trời -Sr.Trầm Hương
 26. Linh mục của Chúa -Sr. Trầm Hương, FMSR
 27. Xin dắt đưa con về - Sr. Trầm Hương
 28. Trở về cùng Chúa - Sr. Trầm Hương
 29. Đuốc sáng tâm linh - Sr. Trầm Hương, FMSR
 30. Khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời - Trầm Hương FMSR
 31. Ngày không còn mẹ - Sr. Trầm Hương FMSR
 32. Tình khúc tuyệt vời - Sr. Trầm Hương
 33. Suối tình yêu - Sr. Trầm Hương FMSR
 34. Dâng Thánh Thể - Sr. Trầm Hương
 35. Xin cho con dừng chân - Sr. Trầm Hương FMSR
 36. Chúa vẫn yêu con - Sr. Trầm Hương, FMSR
 37. Đi về nhà Chúa - Sr. Trầm Hương
 38. Loan báo Tin mừng - Trầm Hương
 39. Tình yêu Chúa đã đến - Sr. Trầm Hương, FMSR
 40. Phút giây nhiệm mầu - Sr. Trầm Hương, FMSR
 41. Theo Chúa - Lời: Đan sĩ Bảo Tịnh – Nhạc: Sr. Trầm Hương, FMSR
 42. Tấm gương mẫu hiền - Sr. Trầm Hương, FMSR
 43. Bài ca lòng nhân hậu - Sr. Trầm Hương
 44. Bữa tiệc Cánh chung - Sr. Trầm Hương
 45. Cát bụi hư vô - Sr. Trầm Hương
 46. Lòng Chúa bao dung - Sr. Trầm Hương
 47. Sám hối - Sr. Trầm Hương
 48. Về Cõi Thiên Thu - Sr. Trầm Hương
 49. Về dưới chân Ngài - Sr. Trầm Hương
 50. Xót thương người - Sr. Trầm Hương
 51. Chào đón Đấng cứu tin - Sr. Trầm Hương
 52. Chúa sẽ đến cứu độ - Sr. Trầm Hương
 53. Chào đón Đấng cứu tinh - Sr. Trầm Hương, FMSR
 54. Vui luôn trong Chúa - Sr. Trầm Hương
 55. Xin Ngài ngự đến - Sr. Trầm Hương
 56. Dâng lời ngợi khen - Trầm Hương.FMSR
 57. Vườn địa đàng - Sr. Trầm Hương
 58. Chúa Đã Đi Vào Trần Gian - Sr. Trầm Hương
 59. Hãy Đổ Sương Mai - Sr. Trầm Hương
 60. Thánh Laurensô - Sr. Trầm Hương
 61. Tiệc Thánh nhiệm mầu - Sr. Trầm Hương
 62. Tin vào tình yêu Thiên Chúa - Sr. Trầm Hương
 63. Ngài vẫn ở bên con - Sr. Trầm Hương
 64. Con đã tìm thấy - Sr. Trầm Hương
 65. Savio tuổi thơ trong trắng - Sr. Trầm Hương
 66. Tiếng Hát Con Vọng Xa - Sr. Trầm Hương
 67. Tặng phẩm Thần Linh - Sr. Trầm Hương
 68. Lên đền thánh Chúa - Sr. Trầm Hương
 69. Tiến dâng lên Mẹ - Sr. Trầm Hương
 70. Đón nhận ơn Giáng Sinh - Sr. Trầm Hương
 71. Hỡi Dân Sion - Sr. Trầm Hương
 72. Trong Đền Thờ Chúa - Sr. Trầm Hương
 73. Tình Phụ Tử - Sr. Trầm Hương
 74. Người đã gọi tôi - Trầm Hương. FMSR
 75. Cánh hoa tuyệt vời - Sr. Trầm Hương
 76. Dưới Chân Thập Giá - Sr. Trầm Hương
 77. Lạy Chúa Thánh Thần - Sr. Trầm Hương
 78. Tin Vui Trời Bêlem - Sr. Trầm Hương
 79. Tin yêu một Chúa - Trầm Hương, FMSR Thơ: R. Tagore
 80. Xin làm mới lại trong con - Trầm Hương, FMSR