PDA

View Full Version : Xuân Thảo (Lm)  1. CÁC TẦNG TRỜI - Lm. Xuân Thảo
  2. Con nâng tâm hồn lên - Lm. Xuân Thảo
  3. Nào hãy chúc tụng - Lm. Xuân Thảo
  4. Nhân chứng đức tin - Lm. Xuân Thảo – Hải Linh
  5. Tiếng gọi trong sa mạc - Lm. Xuân Thảo
  6. Xin kính chào - Lm. Xuân Thảo
  7. Vinh danh Ba Ngôi - Lm. Xuân Thảo
  8. Đêm nay No-el - Lm. Xuân Thảo - ĐÔ. Xuân Ly Băng
  9. Chỉ có một điều cần - Lm. Xuân Thảo
  10. Thánh ca ngợi khen (Magnificat) - Lm. Xuân Thảo
  11. Đức Kitô đã sống lại - Lm. Xuân Thảo
  12. Xin các thánh phù giúp - Lm. Xuân Thảo
  13. Các tầng trời - Lm. Xuân Thảo
  14. Kính mừng Thánh Antôn - Lm. Xuân Thảo
  15. Thánh vịnh 18 (CN3MC-B) - Xuân Minh
  16. Hạnh phúc - Lm. Xuân Thảo
  17. Biết bao là hạt lúa - Lm. Xuân Thảo
  18. Người cha nhân từ - Lm. Xuân Thảo
  19. Tiệc thánh gọi mời - Lm. La Thập Tự