PDA

View Full Version : Minh Tâm  1. Hai thánh tiên phong
  2. Chúa thánh hiến con - Minh Tâm
  3. Vào nhà Chúa - Minh Tâm
  4. Ca ngợi Chúa Ba Ngôi - Minh Tâm
  5. Bài ca yêu thương - Minh Tâm
  6. Hồng ân bao la - Minh Tâm
  7. Bài ca bác ái - Minh Tâm
  8. Gương mặt Chúa thương xót - Minh Tâm
  9. Nơi con nương ẩn (Ý Tv. 89) - Minh Tâm