PDA

View Full Version : Cha Mẹ 1. Tình cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyễn Duy
 2. Ơn cha nghĩa mẹ - Giang Ân
 3. Tình mẹ 2 - Lm. Nguyễn Duy
 4. Nụ tầm xuân - Lm. Từ Duyên
 5. Cầu cho cha mẹ 10 - Phanxicô
 6. Cầu cho cha mẹ 9 - Phanxicô
 7. Cầu cho cha mẹ 8 - Phanxicô
 8. Cầu cho cha mẹ 7 - Phanxicô
 9. Cầu cho cha mẹ 6 - Phanxicô
 10. Cầu cho cha mẹ 5 - Phanxicô
 11. Cầu cho cha mẹ 4 - Phanxicô
 12. Cầu cho cha mẹ 3 - Phanxicô
 13. Cầu cho cha mẹ 2 - Phanxicô
 14. Cầu cho cha mẹ 1 - Phanxicô
 15. Công Ơn Sinh Thành - Lm. Phương Anh
 16. Kinh dâng cha mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 17. Lời kinh của mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 18. Nghĩa mẹ tình cha 3 - Sơn Dương
 19. Nghĩa mẹ tình cha 2 - Sơn Dương
 20. Nghĩa mẹ tình cha 1 - Sơn Dương
 21. Trái tim người mẹ - Lm. Mi Trầm
 22. Thảo hiếu - Đan Tâm
 23. Ơn cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 24. Tình cha nghĩa mẹ - Sr. Trinh Nguyên
 25. Nhớ nguồn - Lm. Ân Đức
 26. Khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời - Trầm Hương FMSR
 27. Ngày không còn mẹ - Sr. Trầm Hương FMSR
 28. Ơn cha nghĩa mẹ 2 - Đinh Công Huỳnh
 29. Bao la tình cha - Đinh Công Huỳnh
 30. Bao la tình Mẹ - Lm. Mi Trầm
 31. Tình Cha - Y Vân
 32. Công cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyên Lễ
 33. Nhớ về tình mẹ cha - Trầm Hương.FMSR
 34. Tình nghĩa mẹ cha - Đinh Công Huỳnh
 35. Cầu nguyện cho cha mẹ - Lm. Dao Kim
 36. Thương nhớ mẹ cha - Mai Nguyên Vũ
 37. Cha mẹ con - Vũ Đình Ân
 38. Có Một Tình Yêu - Bạch Quỳnh
 39. Nghĩa mẹ tình cha 4 - Sơn Dương
 40. Nguyện cầu cho mẹ cha - Lm. Xuân Hy Vọng
 41. Công ơn cha mẹ - Lm. Mi Trầm
 42. Công ơn cha mẹ 2 - Anh Tuấn
 43. Công ơn cha mẹ 1 - Anh Tuấn
 44. Nguyện cầu cho mẹ cha 2 - Lm. Xuân Hy Vọng
 45. Nguyện cầu cho mẹ cha 3 - Lm. Xuân Hy Vọng
 46. Công Cha nghĩa Mẹ 4 – Anh Tuấn
 47. Nhớ mẹ – Lm. Duy Thiên
 48. Tiếng ru vào đời – Đinh Công Huỳnh
 49. Nguyện cầu cho cha mẹ - Lm. Nguyễn Duy
 50. Dâng kính cha mẹ - Phùng Minh Mẫn