PDA

View Full Version : Mùa VọngPages : [1] 2

 1. Con mong chờ Ngài - Đỗ Vy Hạ
 2. Mau mau dọn đường - Anh Tuấn
 3. Đứng dậy - Duy Tân
 4. Trời cao - Duy Tân
 5. Maranatha - Lm. Thành Tâm
 6. Trông đợi - Trần Xuân Long
 7. Tiếng gọi trong sa mạc - Lm. Xuân Thảo
 8. Bài ca mùa đông - Trần Minh Hứa
 9. Lời vọng - Lm. Thái Nguyên
 10. Hãy thống hối - Viết chung
 11. Hướng nhìn Chúa - Viết Chung
 12. Hãy mở lòng ra - Viết Chung
 13. Lễ dâng trông đợi - Viết Chung
 14. Xin ban hồng ân cứu độ - Viết Chung
 15. Hãy thức tỉnh - Viết chung
 16. Kinh cầu Giáng Sinh - Viết Chung
 17. Để Chúa đến - Lm. Nguyễn Duy
 18. Đêm vắng sao - Lm. Nguyễn Duy
 19. Xin Ngài hãy đến - Lm. Nguyễn Duy
 20. Bên bờ sông Babylon - Hùng Lân
 21. Vui lên Sion - Lm. Thành Tâm
 22. Nhập lễ mùa vọng- Khuyết Danh
 23. Hãy dọn đường Chúa - Lm. Từ Duyên
 24. Vui lên! - Lm. Thái Nguyên
 25. Hướng về Chúa - Lm. Kim Long
 26. Vui lên - Lm. Mi Trầm
 27. Trời cao - Lm. Trọng Khẩn
 28. Hãy đổ sương mai - Sr.Trầm Hương
 29. Trời cao hỡi - Lm. Thái Nguyên
 30. Trông chờ Chúa đến - Lan Thanh
 31. Lễ dâng mùa vọng - Đinh Công Huỳnh
 32. Tỉnh thức và cầu nguyện - Lm. Thái Nguyên
 33. Nâng hồn lên Chúa - Sr. Trầm Hươing
 34. Tầng mây xanh - Lm. Tri Văn Vinh
 35. Đất khô đợi chờ - Phanxicô
 36. Tiếng vọng ca 3 - Lm. Tri Văn Vinh
 37. Nguyện mùa vọng - Hoàng Vũ
 38. Nguyện trời cao -Trọng Linh & Hoàng Khánh
 39. Hỡi các tầng trời -Sr.Trầm Hương
 40. Tâm tình chờ mong - Lm. Văn Chi
 41. Ngước mắt trông lên cao - Đỗ Vy Hạ
 42. Xin như mặt trời lên - Đỗ Vy Hạ
 43. Vì Chúa sẽ đến - Lm. Phương Anh
 44. Xin Chúa Đến - Lm. Kim Long
 45. Xin Chúa đến - Lm. Kim Long
 46. Trong rừng sâu
 47. Trông đợi - Didier Rimaud và J. Bình
 48. Trời cao - Duy Tân
 49. Hãy sẵn sàng - Ns. Nguyễn Khắc Xuyên
 50. Có tiếng kêu - Lm. Kim Long
 51. Hãy dọn đường - Lm. Mi Trầm
 52. Ta hướng tâm hồn lên - Lm. Dao Kim
 53. Hoang địa vui lên - Nguyên Kha
 54. Chúa hòa bình
 55. Chúa sẽ đến - Lm. Dao Kim
 56. Trời cao hỡi - Lm. Thành Tâm
 57. Chúa nhật 4 mùa vọng - B (Tv. 88) - Lm. Thái Nguyên
 58. Hãy mau dọn đường - Vũ Đình Ân
 59. Thân phận lưu đày - Lm. Tiến Dũng _ Lm. Đỗ Xuân Quế
 60. Mây ơi mưa xuống - Lm. Nguyễn Duy
 61. Khấn nguyện trời cao - Đinh Công Huỳnh
 62. Lễ dâng mong đợi - Lm. Nguyễn Duy
 63. Vui lên Chúa sắp đến rồi - Phanxicô
 64. Hãy tỉnh thức - Lm. Thành Tâm
 65. Này dân Sion - Nguyễn Khắc Xuyên
 66. Xion vui lên - Lm. Phạm Liên Hùng
 67. Lạy Trời - Hải Nguyễn
 68. Đợi Chúa đến - Phanxicô
 69. Chờ ngày Chúa đến - Đinh Công Huỳnh
 70. Tìm vì sao - Nguyên Hữu
 71. Hãy tỉnh thức - Phạm Quang
 72. Sống tỉnh thức - Lm. Thái Nguyên
 73. Bài ca nơi lưu đày - Hạ Đăng
 74. Bờ sông Babylon - Phanxicô
 75. Chào đón Đấng cứu tin - Sr. Trầm Hương
 76. Chúa đã gần đến - Lê Đăng Ngôn
 77. Chúa hãy đến - Cao Huy Hoàng
 78. Chúa sẽ đến cứu độ - Sr. Trầm Hương
 79. Trần gian khát mong - Sr. Hiền Hòa
 80. Đường cho Chúa - Trầm Thiên Thu
 81. Chào đón Đấng cứu tinh - Sr. Trầm Hương, FMSR
 82. Chúa đã làm người - Lm. Thái Nguyên
 83. Đêm qua rồi - Hải Triều
 84. Đợi trông - Thanh Lâm
 85. Hạt mưa thánh ân - Thế Thông
 86. Hãy dọn đường Chúa - Thanh Đạt - Lê Đăng Ngôn
 87. Hãy làm mưa rơi - Phanxicô
 88. Hãy quay về - Peter Trần
 89. Hãy vùng đứng - Lm. Vinh Hạnh
 90. Hỡi mây ngàn - Hải Ánh
 91. Hỡi muôn dân - Hải Ánh
 92. Hồn vọng Đấng Cứu Tinh - Đinh Công Huỳnh
 93. Mong Chúa đến - Lm. Kim Long
 94. Mong đợi Chúa đến - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 95. Mưa Vị Công Chính - Đinh Công Huỳnh
 96. Ngày ấy - Lm. Vinh Hạnh
 97. Nước Trời đã gần - Lm. Thành Tâm
 98. Thánh Ca Isaia 12 - Lê Đăng Ngôn
 99. Trẻ thơ ấy - Hải Triều
 100. Trời cao sương xuống - Thế Thông
 101. Vui lên - Hải Ánh
 102. Vui luôn trong Chúa - Sr. Trầm Hương
 103. Vươn lên tới Chúa - Hải Ánh
 104. Xin đổ mưa thiêng - Việt Khôi
 105. Xin gieo rắc sương mai - Minh Toàn - Phanxicô
 106. Xin mưa Đấng cứu tinh - Đinh Công Huỳnh
 107. Xin Ngài ngự đến - Sr. Trầm Hương
 108. Xin Người đến - Hải Triều
 109. Hãy mở lòng ra - Viết Chung
 110. Đã đến mùa cứu rỗi - Viết Chung
 111. Tin vui - Trầm Thiên Thu
 112. Con vẫn mong - Sr. Tường Vy
 113. Bên dòng sông Babylon - Cao Huy Hoàng
 114. Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta - Cao Huy Hoàng
 115. Giờ cứu rỗi - Cao Huy Hoàng
 116. Hỡi các tầng trời hãy đổ sương mai - Cao Huy Hoàng
 117. Hỡi dân Sion - Cao Huy Hoàng
 118. Lời vọng từ sa mạc - Cao Huy Hoàng
 119. Tiếng kêu trong hoang địa - Cao Huy Hoàng
 120. Trời đất không còn xa - Cao Huy Hoàng
 121. Cây khô trổ bông - Nguyên Kha
 122. Chúa đến - Nguyên Kha
 123. Hãy dọn đường Chúa đến - Nguyên Kha
 124. Lạy chiên thánh xin hãy đến - Nguyên Kha
 125. Mong Đấng cứu tinh - Nguyên Kha
 126. Trời cao hãy mưa - Nguyên Kha
 127. Trời cao hỡi - Nguyên Kha
 128. Trên sông Babilon - Xuân Ly Băng & Lm. Kim Long
 129. Ơn thiêng Chúa Trời - Thế Thông
 130. Con nâng hồn lên - Duy Tân
 131. Trời cao ơi - Trùng Dương
 132. Con mong Chúa - Lm. Từ Duyên
 133. Một đời chờ mong - Lm. Từ Duyên
 134. Trời cao Chúa hỡi - Lm. Từ Duyên
 135. Trời cao - Lm. Từ Duyên
 136. Bài ca mùa đông - Lm. Trọng Khẩn
 137. Vọng - Trầm Thiên Thu
 138. Người sẽ đến - Vinam
 139. Chúa đến bất ngờ - Lm. Pet. Huy Hoàng
 140. Hãy thức tỉnh - Lm. Pet. Huy Hoàng
 141. Hãy thức tỉnh canh phòng - Lm. Pet. Huy Hoàng
 142. Hãy sám hối - Lm. Pet. Huy Hoàng
 143. Dọn đường Chúa đến - Lm. Pet. Huy Hoàng
 144. Hãy dọn sẵn con đường - Lm. Pet. Huy Hoàng
 145. Bên bờ sông - Lm. Tri Văn Vinh
 146. Con sẽ ca mừng - Lm. Tri Văn Vinh
 147. Tiếng vọng ca 1 - Lm. Tri Văn Vinh
 148. Tiếng vọng ca 2 - Lm. Tri Văn Vinh
 149. Tiếng vọng ca 4 - Lm. Tri Văn Vinh
 150. Trời gieo sương xuống - Lm. Hoàng Kim
 151. Ngày trông đợi
 152. Mau dọn đường Chúa - Lm. Kim Long
 153. Maranatha! Xin Ngài mau đến - Dominic
 154. Xin Chúa đến - Lm. Yên Phương
 155. Chúa ngự đến
 156. Trời cao hỡi - Thế Thông
 157. Giêsu mau đến - Mai Nguyên Vũ
 158. Nhớ Sion - Mai Nguyên Vũ
 159. Thái bình thịnh trị - Cao Thanh Hoàng
 160. Xin Chúa cứu độ chúng con - Cao Thanh Hoàng
 161. Chúa sẽ ngự vào - Cao Thanh Hoàng
 162. Xin phục hồi dân Ngài - Cao Thanh Hoàng
 163. Xin tỏ cho chúng con - Cao Thanh Hoàng
 164. Con sẽ ca ngợi - Cao Thanh Hoàng
 165. Con nâng hồn lên - Cao Thanh Hoàng
 166. Chúa đối xử đại lượng
 167. Dân Sion - Cao Thanh Hoàng
 168. Trời cao hỡi - Lm. Bùi Ninh
 169. Vọng trời cao - Lm. Bùi Ninh
 170. Mong chờ Chúa đến - Trầm Thiên Thu
 171. Vọng Thiên sai - Trầm Thiên Thu
 172. Vọng tiếng khẩn cầu - Trầm Thiên Thu
 173. Mong Ngôi Hai - Trầm Thiên Thu
 174. Lạy Chúa, xin hãy đến - Sr. Hiền Hòa
 175. Mưa nguồn cứu rỗi 1 - Xuân Đàn
 176. Mưa nguồn cứu rỗi 2 - Xuân Đàn
 177. Mưa nguồn cứu rỗi 3 - Xuân Đàn
 178. Trời cao ơi - Xuân Đàn
 179. CN Vọng B - Lm. Pet. Huy Hoàng
 180. Tỉnh thức chờ Chúa - Trầm Thiên Thu
 181. CN Vọng A - Lm. Pet. Huy Hoàng
 182. CN Vọng C - Lm. Pet. Huy Hoàng
 183. Đáp ca Lễ ngày 23/12 - Lm. Pet. Huy Hoàng
 184. Emmanuel - Thiên Duy
 185. Đừng ngủ yên - Lm. Mi Trầm
 186. Hãy sẵn sàng - Lm. Mi Trầm
 187. Hãy sửa đường - Lm. Mi Trầm
 188. Hỡi dân Xion - Lm. Mi Trầm
 189. Mừng vui lên - Lm. Mi Trầm
 190. Nào cùng vui lên - Lm. Mi Trầm
 191. Nào hỡi dân Xion - Lm. Mi Trầm
 192. Nào tỉnh thức - Lm. Mi Trầm
 193. Ngày Chúa đến - Lm. Mi Trầm
 194. Tầng trời cao - Lm. Mi Trầm
 195. Trời cao 1 - Lm. Kim Long
 196. Hồn con mong Ngài - Lm. Mi Trầm
 197. Vào lúc không biết - Cao Huy Hoàng
 198. Người đến sau tôi - Người Họ Trần
 199. Sa mạc bừng vui - Lm. Kim Long
 200. Trời cao 2 - Vũ Đình Ân
 201. Xin Chúa đến - Lm. Nguyễn Duy
 202. Xin đổ sương mai - Lm. Kim Long
 203. Bên bờ sông - Tấn Anh
 204. Bên bờ sông Babylon 1 - Lm. Kim Long
 205. Đêm ánh sáng - Duy Tân
 206. Hãy Đổ Sương Mai - Sr. Trầm Hương
 207. Mong - Giang Ân
 208. Khao khát ơn trời - Minh Chiết
 209. Hãy sẵn sàng (CN I mùa vọng A) - Lm. La Thập Tự
 210. Hãy tỉnh thức - Lm. Thái Nguyên
 211. Thầy là ai? - Thiên Duyên
 212. Dám ra khỏi mình - Lm. Thái Nguyên
 213. Nguyện Chúa thương - Hồng Bính
 214. Emmanuel - Thiên Duyên
 215. Hãy san bằng đồi núi - Ngọc Kôn
 216. Nguyện Mùa Vọng – Lm. Duy Thiên
 217. Bao giờ Người đến – Lm. Nguyễn Duy
 218. Đêm sắp tàn - Trần Hòa Yên
 219. Mừng vui lên Sion - Lm. Bạch Vân
 220. Lễ dâng Mùa Vọng - Lm. Bùi Ninh
 221. Hãy sẵn sàng - Hàn Thư Sinh
 222. Dọn đường Chúa đến - Hàn Thư Sinh
 223. Hãy dọn đường - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 224. Canh thức - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 225. Lễ dâng Mùa Vọng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 226. Dọn đường đón Chúa - Lm. Thái Nguyên
 227. Bên bờ sông Babylon (Tv 136 )- Lm. Vũ Đình Trác
 228. Dọn đường Chúa đến - Lm. Mạnh Hùng
 229. Dâng niềm mong đợi - Trần Quang Đức
 230. Tiếng kêu trong sa mạc - Kim Ân
 231. Chúa sẽ ngự đến - Lm. Nguyễn Duy
 232. Nguyện trời cao - Lm. Nguyễn Duy
 233. Lễ dâng trông đợi - Sr. Hiền Hòa
 234. Chúa đến bất ngờ - Sr. Hoàng Phương
 235. Xin ngự đến - Sr. Hoàng Phương
 236. Này Ngài sẽ đến - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 237. Có tiếng kêu trong hoang địa - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 238. Giờ cứu độ - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 239. Ơn cứu rỗi đã đến gần - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 240. Mưa vị công chính - Dom. Bùi Lữ
 241. Trong hoang địa - Dom. Bùi Lữ
 242. Dọn đường gặp Chúa - Ngọc Hân
 243. Ngóng trông Chúa đến - Ngọc Hân
 244. Mong chờ ơn Thánh - Mai Khôi - Hạ Quý
 245. Mong chờ - Đinh Công Huỳnh
 246. Trời cao mưa xuống – Đinh Công Huỳnh
 247. Xin gieo sương mai – Đinh Công Huỳnh
 248. Khát mong – Đinh Công Huỳnh
 249. Đợi trông Đấng Cứu Tinh – Đinh Công Huỳnh
 250. Dâng nỗi chờ mong – Đinh Công Huỳnh