PDA

View Full Version : Mùa ChayPages : [1] 2

 1. Vì yêu chúng con - Lm. Nguyễn Duy
 2. Hãy quay về - Lm Mi Trầm
 3. Calve chiều tím buồn - Đỗ Vy Hạ
 4. Đường Thập tự - Đỗ Vy Hạ
 5. Lời kinh nguyện trầm - Đỗ Vy Hạ
 6. Lời người chuộc tội - Đỗ Vy Hạ
 7. Lời vọng tình yêu - Đỗ Vy Hạ
 8. Kinh chay - Lm. Nguyễn Duy
 9. Con đường Chúa đã đi qua - Lm. Văn Chi
 10. Hãy mau quay về - Anh Tuấn
 11. Tình Chúa tình con - Trần Xuân Long
 12. Khẩn cầu 3 - Trần Xuân Long
 13. Khẩn cầu 2 - Trần Xuân Long
 14. Bao giờ - Thy Yên
 15. Vì con chưa tin - Giang Ân
 16. Tỉnh yêu gọi mời - Giang Ân
 17. Tình yêu và Thập giá - Giang Ân
 18. Con về với Cha - Giang Ân
 19. Đường Thập giá - Giang Ân
 20. Giọt lệ ăn năn - Giang Ân
 21. Chiên hoang trở về - Đinh Công Huỳnh
 22. Chúa vẫn buồn - Đinh Công Huỳnh
 23. Chúa vẫn lặng thinh - Đinh Công Huỳnh
 24. Kiếp phù hoa - Đinh Công Huỳnh
 25. Nếu con chợt nhớ - Đinh Công Huỳnh
 26. Người yêu tôi - Đinh Công Huỳnh
 27. Nguồn sống vô biên - Đinh Công Huỳnh
 28. Nhìn về Thập giá - Đinh Công Huỳnh
 29. Nỗi buồn người con hoang - Đinh Công Huỳnh
 30. Phận người mong manh - Đinh Công Huỳnh
 31. Thánh giá tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 32. Thập tự Canvê - Đinh Công Huỳnh
 33. Trên đỉnh Canvê - Đinh Công Huỳnh
 34. Trở về cùng Cha - Đinh Công Huỳnh
 35. Xin cho con - Đinh Công Huỳnh
 36. Chỉ có Chúa - Ngọc Linh
 37. Phó thác - Ngọc Linh
 38. Thân phận - Ngọc Linh
 39. Xin Ngài thứ tha - Ngọc Linh
 40. Thập giá tình yêu và hy vọng - Ngọc Linh
 41. Người là tro bụi - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Trác
 42. Cha vẫn chờ con - Lm. Thái Nguyên
 43. Chúa đành bỏ con - Lm. Thái Nguyên
 44. Lời trần tình - Lm. Thái Nguyên
 45. Chúa yêu thế gian - Lm. Thái Nguyên
 46. Về với cát bụi - Lm. Thái Nguyên
 47. Vì tội chúng con - Lm. Thái Nguyên
 48. Xin thương con - Lm. Thái Nguyên
 49. Yêu như Chúa yêu - Lm. Thái Nguyên
 50. Theo đường Chúa đi - Lm. Thái Nguyên
 51. Sám hối - Lm. Thái Nguyên
 52. Chúa từ bi - Lm. Thái Nguyên
 53. Chúa vẫn thứ tha - Lm. Thái Nguyên
 54. Dâng lời sám hối - Lm. Thái Nguyên
 55. Dâng thân phận - Lm. Thái Nguyên
 56. Giêsu Vua tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 57. Trên cây Thập Giá - Lm. Thái Nguyên
 58. Tâm tình sám hối - Lm. Thái Nguyên
 59. Thánh giá Đức Kitô - Lm. Thái Nguyên
 60. Hướng nhìn về Chúa - Lm. Thái Nguyên
 61. Đến với Chúa - Lm. Thái Nguyên
 62. Chén đắng - Lm. Ân Đức
 63. Ánh sáng cứu độ - Viết Chung
 64. Biết bao lần - Lm. Nguyễn Duy
 65. Chờ mong - Lm. Nguyễn Duy
 66. Lễ dâng mùa cứu độ - Viết Chung
 67. Nguồn suối an bình - Lm. Nguyễn Duy
 68. Hỡi người tôi yêu dấu - Lm. Nguyễn Duy
 69. Tâm tình sám hối - Lm. Nguyễn Duy
 70. Vươn cao linh hồn - Lm. Nguyễn Duy
 71. Giêsu! Giêsu! - Lm. Thành Tâm
 72. Kinh đầu lễ - Lm. Huyền Linh
 73. Con nay trở về - Hùng Lân
 74. Trên núi cây Dầu - Hùng Lân
 75. Con vươn hồn lên - Hùng Lân
 76. Hãy trở về - Ngọc Kôn
 77. Bụi tro - Ngọc Kôn
 78. Xin xót thương - Ngọc Kôn
 79. Cúi đầu ăn năn - Lm. Từ Duyên
 80. Con tôi trở về - Lm. Khuất Duy Linh
 81. Bài ca ăn năn - Nguyễn Bách - Y. Chính
 82. Bài ca mão gai - Nguyễn Bách - Y. Chính
 83. Bụi tro - Phanxicô
 84. Hạt bụi - Phanxicô
 85. Một đời sám hối - Lm. Văn Chi
 86. Con đường Thập tự - Lm. Văn Chi
 87. Nhìn lên Thập giá - Sr. Hương Đan
 88. Tâm sự kẻ đi hoang - Lm. Văn Chi
 89. Con đường tình yêu - Lm. Văn Chi
 90. Bài ca thống hối - Lm. Văn Chi
 91. Tâm tình trở về - Lm. Văn Chi
 92. Giọt lệ thống hối - Lm. Văn Chi
 93. Niềm vinh dự 2 - Lm. Văn Chi
 94. Giã từ một giấc mơ - Lm. Văn Chi
 95. Giọt lệ trong lời kinh - Lm. Văn Chi
 96. Những dấu chân hoang - Lm. Văn Chi
 97. Lời cầu thống hối - Lm. Văn Chi
 98. Người yêu tôi chết - Lm. Văn Chi
 99. Người chết cho tình yêu - Lm. Văn Chi
 100. Vết thương tội lệ - Lm. Văn Chi
 101. Xin đừng quên con - Lm. Văn Chi
 102. Người chết vì yêu - Lm. Văn Chi
 103. Kiếp cỏ hoang - Lm. Văn Chi
 104. Lời kinh sám hối - Lm. Văn Chi
 105. Về với cát bụi - Lm. Văn Chi
 106. Thập giá nói gì - Phanxicô
 107. Tâm tư người viễn khách - Lm. Văn Chi
 108. Tâm tư trở về - Lm. Văn Chi
 109. Niềm vinh dự - Lm. Văn Chi
 110. Người con phung phá
 111. Trở về bên Chúa - Đỗ Vy Hạ
 112. Xin gục đầu sám hối - Đỗ Vy Hạ
 113. Xin Ngài đến ngay bên - Đỗ Vy Hạ
 114. Xin vác lấy Thập Giá - Đỗ Vy Hạ
 115. Trở về bên Chúa 5 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 116. Trở về bên Chúa 4 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 117. Trở về bên Chúa 3 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 118. Trở về bên Chúa 1 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 119. Bài ca thương khó - Lm. Phương Anh
 120. Hãy xé lòng - Lm. Phương Anh
 121. Mùa hồng ân đã tới rồi - Lm. Phương Anh
 122. Tình Trời Thập tự - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 123. Tình yêu trên Thánh giá - Sơn Dương
 124. Vượt trên mọi tình yêu - Sơn Dương
 125. Nhìn lên Thánh giá - Sơn Dương
 126. Chiều xưa đó - Sơn Dương
 127. Xin tha thứ tội con - Sơn Dương
 128. Còn đó tình Giêsu - Sơn Dương
 129. Hãy Nhớ Cho - Lm. Kim Long
 130. Hỡi người hãy nhớ - Lm. Kim Long
 131. Nguyện Chúa chí ái - Lm. Kim Long
 132. Trở lại đi con - Lm. Kim Long
 133. Con nay trở về - Lm. Thái Nguyên
 134. Lạy Chúa Trời Con - Lan Thanh
 135. Chờ Đến Bao Giờ - Lm. Mi Trầm
 136. Chính vì yêu - Lan Thanh
 137. Giọt lệ thống hối - Tâm Bảo
 138. Lễ tế đầu mùa - Vũ Đình Ân
 139. Kinh đêm - Lm. Kim Long
 140. KInh đêm - Nguyễn Lý
 141. Con về bên Cha - Lm Nguyễn Văn Tuyên
 142. Tình thương người cha - Lm. Từ Duyên
 143. Ngươi là tro bụi
 144. Hoang đàng - Thái Hòa – Hoàng Linh
 145. Cha ơi con đã về - Nguyễn Quang Hiển
 146. Quỳ bên cung thánh - Lm. Kim Long
 147. Chút lòng son - Hồng Trần - Phạm Đình Đài
 148. Bụi tro thân con - Thiên Lý
 149. Mẹ còn đứng đó - Nhật Minh
 150. Đường thập giá - Sr. Trinh Nguyên
 151. Thân bụi tro - Lm. Thiên Ân
 152. Bụi tro - Liên Bình Định
 153. Kiếp bụi tro - Thế Thông
 154. Kiếp tro bụi - Phan Hùng
 155. Chỉ là tro bụi - Vũ Lương Thiên Phúc
 156. Ăn năn tội - Hải Linh + Thế Kiện
 157. Lời con sám hối -Hồng Trần Phạm Đình Đài
 158. Người ơi hãy nhớ - Lm Thành Tâm
 159. Cám dỗ trong đời - Lm. Thái Nguyên
 160. Bài ca thống hối – Hoàng Ái Việt
 161. Nét đẹp lòng Cha - Hải Nguyễn
 162. Hãy trở về với Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 163. Niềm vui sự sống - Lm. Thái Nguyên
 164. Người từ bụi đất - Vinam
 165. Mùa hồng ân - Thanh Lâm
 166. Giêsu! Chúa bao dịu hiền - Lm. Từ Duyên
 167. Diễm tình ca 2 - Lm. Thành Tâm
 168. Qua đường thập giá mới tới vinh quang - Trùng Dương
 169. Giọt lệ sầu - Lãng Tử
 170. Xin đổi thay - Vũ Đình Ân
 171. Người hãy nhớ - Ân Duy
 172. Xin thương con - Lm. Phạm Liên Hùng
 173. Về bên lòng Cha - Đỗ Vy Hạ
 174. Xin vòng đôi tay - Đỗ Vy Hạ
 175. Tâm tình ăn năn - Anh Tuấn
 176. Ngài yêu đến cùng - Lm. Hạ Đăng
 177. Tự tình sám hối - Thiên Lý
 178. Rộng tình tha thứ - Lm. Mi Trầm
 179. Hãy mau trở về - Hương Vĩnh
 180. Thân con bụi đất - Giang Ân
 181. Thập giá vinh quang - Nguyễn Hùng Lân
 182. Thân bụi tro
 183. Trên con đưòng trở về
 184. Chân thành sám hối - Lm. Thái Nguyên
 185. Ôi lạy Cha - Lm. Huyền Linh
 186. Trở lại thiên đường - Lm. Nguyễn Duy
 187. Tựa áng mây trôi - Đinh Công Huỳnh
 188. Một lòng tự hối - Đinh Công Huỳnh
 189. Ta là tro bụi - Đinh Công Huỳnh
 190. Người ơi trở về - Phanxicô
 191. Xin Chúa thương - Vinam
 192. Trở về - Thy Yên
 193. Bước hoang đàng - Tín Vy
 194. Trở về bên Chúa - Đỗ Vy Hạ
 195. Xin cho con biết ăn năn - Hải Nguyễn
 196. Lạy Chúa xin cứu con - Minh Chiết
 197. Hãy trở về
 198. Hồng ân huyền nhiệm - Lm. Vũ Hùng Tôn
 199. Con xin trở về - Liên Bình Định
 200. Đời con xám hối - Lm. Từ Duyên
 201. Thân phận đời người - Lm. Từ Duyên
 202. Hãy tỉnh thức - Vũ Mộng Thơ
 203. Sám hối 3 - Lm. Quang Uy – Lm. Tiến Lộc – Sr. Thuý Trang
 204. Lời con sám hối - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 205. Kiếp cỏ cây - Đinh Công Huỳnh
 206. Kiếp nhân sinh - Đinh Công Huỳnh
 207. Các trẻ Do Thái - Đinh Công Huỳnh
 208. Ăn năn - Lê Đăng Ngôn
 209. Mùa chay thánh - Lm: Từ Duyên
 210. Hãy trở về 3 - Lm. Mi Trầm
 211. Về với tình yêu - Ân Duy
 212. Lìa đường tội lỗi - Thế Thông
 213. Hãy thật lòng
 214. Con trở về - Lm. Huy Hoàng
 215. Khó tin Chúa
 216. Người cha nhân hậu - Đinh Công Huỳnh
 217. Calve mặt trời đã tắt - Lm. Phương Anh
 218. Quyết trở về với Cha - Martino
 219. Hãy trở về - Nguyên Kha
 220. Mùa hồng ân - Nam Hải
 221. Nếu con nhớ - Lm. Kim Long
 222. Trên con đường trở về - Lm. Mi Trầm
 223. Sám hối 5 - Minh Quang
 224. Abba! Cha ơi - Lm. Huyền Linh
 225. Tình yêu Chúa hỡi - Phùng Minh Mẫn
 226. Xin cán ơn Ngài - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 227. Về đây dâng Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 228. Thập giá yêu thương - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 229. Trở về - Giang Ân
 230. Đường Thập giá - Lm. Nguyên Lễ
 231. Tình Chúa tình con - Lm. Nguyên Lễ
 232. Hãy quay về - Lm. Nguyên Lễ
 233. Tình Chúa thương tôi - Hưng Ca
 234. Đường Thánh Giá
 235. Bài ca thứ tha - Thanh Lâm
 236. Xin đưa con về - Giang Ân
 237. Lặng trầm - Giang Ân
 238. Dù con bất xứng - Kiều Linh
 239. Nguyện bước theo Ngài - Hưng Ca
 240. Nỗi lòng ăn năn - Thanh Long
 241. Kiếm tìm Ngài - Hưng Ca
 242. Ngài đã cứu tôi - Hưng Ca
 243. Chúa hỡi con về - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 244. Có là chi đời người - Nguyễn Bách
 245. Có Thánh Giá có vinh quang - Trần Thế
 246. Chúa một niềm thương xót - Hoàng Kim
 247. Sự sống và sự chết - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 248. Ôi thân phận người - Lm. Mi Trầm
 249. Trở về bên Chúa - Lm. Xuân Hy Vọng
 250. Nhớ Bóng Thập Hình - Nguyễn Vân Nam