PDA

View Full Version : Thánh Vịnh - Đáp CaPages : [1] 2

  1. Vinh phúc thay
  2. Chúa chiên lành - Lm. Kim Long
  3. Thánh vịnh 22 - Sơn Dương
  4. Thánh vịnh 83 - Sơn Dương
  5. Vịnh ca 127 - Ngọc Kôn
  6. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua - Lm. Dao Kim
  7. Ca khúc thượng tiến - Ngọc Linh & Lm. Ân Đức
  8. Kỳ công của Chúa - Lm. Thái Nguyên
  9. Khắp nơi bờ cõi - Viết Chung
  10. Hát mừng Thiên Chúa - Lm. Nguyễn Duy
  11. Ðồng cỏ tươi - Hùng Lân
  12. Khi tôi khẩn cầu - Lm. Văn Chi
  13. Hãy cảm tạ Chúa - Lm. Phương Anh
  14. Hát lên mừng Thiên Chúa - Lm. Phương Anh
  15. Triều đại Người - Lm. Phương Anh
  16. Sao Chúa nỡ nỡ bỏ rơi tôi - Sơn Dương
  17. Hân hoan múc nước (ĐC lễ đêm PS) - Sơn Dương
  18. Địa cầu đầy ân sủng Chúa (ĐC đêm PS) - Sơn Dương
  19. Ai được cư ngụ - Lm. Kim Long
  20. Nguyện chư dân tán tụng - Lm. Kim Long
  21. Con muốn ca tụng - Lm. Kim Long
  22. Đấng cứu độ tôi - Lm. Kim Long
  23. Đời nọ tới đời kia - Lm. Kim Long
  24. Đừng đoán phạt con - Lm. Kim Long
  25. Nhiệt thành nhà Chúa - Lm. Kim Long
  26. Ngày về 2 - Lm. Kim Long
  27. Như núi Sion - Lm. Kim Long
  28. Xin thương con 1 - Lm. Kim Long
  29. Xin thương giữ gìn - Lm. Kim Long
  30. Xin thương xót con - Lm. Kim Long
  31. Xin hãy đến nghe - Lm. Kim Long
  32. Xin biểu dương sức mạnh - Lm. Kim Long
  33. Tiếng con nghẹn ngào - Lm. Kim Long
  34. Lễ Hiển Linh - Lm. Thái Nguyên
  35. Chỉ trong Thiên Chúa - Mi Giáng
  36. Nguồn ánh sáng - Lm. Hoàng Kim
  37. Thánh vịnh 121 - Thanh Lâm
  38. Chén chúc tụng
  39. Chén chúc tụng
  40. Chúa rộng lượng từ bi - Hoa Phượng Vĩ
  41. Anh em hãy đi - Lm. Thành Tâm
  42. Tâm tình ca 5 - Lm. Thành Tâm
  43. Bài ca đức cậy - Lm. Thành Tâm
  44. Con phó thác - Vinam
  45. Con xin phó thác - Vũ Đình Ân
  46. Vọng phục sinh( baì đọc 1) Lm. Thái Nguyên
  47. Vọng phục sinh( bài đọc 2) Lm. Thái Nguyên
  48. Hát mừng Chúa ( bài đọc 3) Lm. Thái Nguyên
  49. Vọng phục sinh ( bài đọc 4) Tv 29- Lm. Thái Nguyên
  50. Vọng phục sinh & Chúa nhật phục sinh bài Tân ước
  51. Đường lối Chúa (Tv. 127) - Đinh Công Huỳnh
  52. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Lm. Thái Nguyên
  53. Lễ thứ năm trong tuần Bát nhật Phục sinh - Lm. Kim Long
  54. Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
  55. Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lm. Thái Nguyên
  56. Chúa nhật II Phục Sinh – Thánh vịnh 117 - Lm. Thái Nguyên
  57. Lễ Thánh Giu-se thợ - Lm. Thái Nguyên
  58. Đức Mẹ viếng thánh Isave- Lm. Thái Nguyên
  59. Đấng Từ Bi - TV 102 - Anh Tuấn
  60. Đáp ca lễ Mẹ Thiên Chúa - Lm. Thái Nguyên
  61. Chúa nhật III Phục sinh năm A - Lm. Thái Nguyên
  62. Chúa nhật 4 Phục sinh (A)- Tv.22 - Lm. Thái Nguyên
  63. Chúa Nhật 5 Phục Sinh ( A) - Lm. Thái Nguyên
  64. Thánh Phaolô trở lại - Lm. Thái Nguyên
  65. Xin Chúa xót thương - Hải Triều
  66. Con đây vẫn tin – Thánh vịnh 1 - Lm. Từ Duyên
  67. Chúa chăn nuôi tôi – Thánh vịnh 22 - Quang Ánh
  68. Thánh vịnh 32 - Xuân Minh
  69. Vỗ tay đi - Lm. Kim Long
  70. Lễ Thăng Thiên - Lm. Thái Nguyên
  71. Chúa chăn nuôi tôi - Hải Nguyễn
  72. Chúa là chốn dung thân - Đinh Công Huỳnh
  73. Hai nẻo đường - Quốc Vinh
  74. Thánh Giuse 19.3 (Tv. 88) - Lm. Thái Nguyên
  75. Thật diễm phúc thay - Hải Nguyễn
  76. Xin phó mạng sống - Mi Giáng
  77. Thánh vịnh 97 (nhập lễ CN5PS) - Hải Triều
  78. Thánh vịnh 65 (CN6PS A) - Xuân Minh
  79. Thiên thần Chúa - Lm. Mi Trầm
  80. Chờ ngày quang lâm (Tv 24)- Lm. Thành Tâm
  81. Chúa nhật V Phục Sinh A - Thánh vịnh 97 - Hải Triều
  82. Vinh phúc cho người - Nguyễn Hùng Lân
  83. Thánh Matthia Tông đồ _ TV 112 - Lm. Thái Nguyên
  84. Chúa nhật VI Phục Sinh _ TV 65 - Lm. Thái Nguyên
  85. Thánh vịnh 8 - Pt. Vũ Thành An
  86. Thánh vịnh 79 - Hải Triều
  87. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
  88. Chúa nhật 20 thường niên (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
  89. Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46) - Lm. Thái Nguyên
  90. Nếm thử mà xem- Cát Minh
  91. Người công chính - Lm. Kim Long
  92. Hạnh phúc thay - Hùng Lân
  93. Muôn muôn đời - Martino
  94. Giữa cơn khốn cùng (Tv.119) - Lm. Kim Long
  95. Thánh vịnh 28 - Martinô
  96. Miêu duệ Người tồn tại - Đinh Công Huỳnh
  97. Chúa nhật VI Thường niên (Tv. 118) - Lm. Thái Nguyên
  98. Chúa nhật XVII Thường niên (Tv. 118) - Lm. Thái Nguyên
  99. Chứa chan muôn lời ca (Tv. 70) - Martinô
  100. Muôn dân hỡi - Lm. Phương Anh
  101. Thánh vịnh 115 - Pt. Vũ Thành An
  102. Lời trường sinh - Lm. Thành Tâm
  103. Chúa nhật I mùa Chay C (Tv. 90) - Lm. Kim Long
  104. Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa và XVIII Thường niên B (Tv. 77) - Lm. Kim Long
  105. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103) - Lm. Thái Nguyên
  106. Cất tiếng ca mừng (Tv. 65) - Hoài Bắc
  107. Lạy Cha con xin phó thác - Hải Triều
  108. Linh hồn tôi như cánh chim - Mi Giáng
  109. Thánh vịnh 94 - Martinô
  110. Thánh vịnh 115 - Mattino
  111. Hát mừng tri ân - Lm. Thành Tâm
  112. Nâng chén tạ ơn - Vũ Đình Ân
  113. Hãy ngợi khen Chúa - Đinh Công Huỳnh
  114. Tường thuật phép lạ Chúa - Đinh Công Huỳnh
  115. Hãy chúc tụng Chúa - Mi Giáng
  116. Hạnh phúc ai kính sợ Chúa - Đinh Công Huỳnh
  117. Hãy đến cung chúc (Tv. 94) - Lm. Kim Long
  118. Chúa hiển trị (Tv. 96) - Lm. Thái Nguyên
  119. Hãy đi rao giảng (Tv. 116) - Mi Giáng
  120. Vang lên - Lm. Hoàng Kim
  121. Vọng Phục Sinh (Tv 117) - Lm. Thái Nguyên
  122. Trái tim tinh tuyền - Lm. Mi Trầm
  123. Hồn chúng tôi - Mi Giáng
  124. Hiến tế 22 - Ngọc Kôn
  125. Tôi vui mừng (Tv. 121) - Cao Thanh Hoàng
  126. Chúa quan phòng - Ngọc Kôn
  127. Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147) - Lm. Thái Nguyên
  128. Tin yêu ca - Nguyễn Thắng
  129. Duy nơi Thiên Chúa
  130. Thánh vịnh 148 - Vũ Nhuận & Linh Hương
  131. Lễ Thánh Gioan Tiền Hô (Tv. 138) - Lm. Thái Nguyên
  132. Chim non thoát lưới - Hùng Lân
  133. Ca ngợi tình Chúa (Tv 88) - Đinh Công Huỳnh
  134. Thánh vịnh 137 - Lm. Thái Nguyên
  135. Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) - Lm. Thái Nguyên
  136. Chúa là nguồn ánh sáng - Hải Triều
  137. Thánh vịnh 129 - Mai Nguyên Vũ
  138. Thánh vịnh 26 (CN 7 PS) - Lm: Thái Nguyên
  139. Lễ Thánh Tâm IS.12
  140. Chúa nhật XIX và XXI Thường niên B (Tv. 33) - Xuân Minh
  141. Chúa là Ðấng từ bi
  142. Con cảm tạ Chúa - Lm. Mi Trầm
  143. Chúa biểu dương - Lm. Mi Trầm
  144. Chúa là Ðấng xót thương - Tv. 102
  145. Chúa nhật XIV Thường niên (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
  146. Xin ban Thánh Linh (Tv. 103)
  147. Chúa nhật XV Thường niên (Tv. 64) - Lm. Thái Nguyên
  148. Chúa nhật XVI Thường niên (Tv. 85) - Lm. Thái Nguyên
  149. Thánh vịnh 18 - Pt. Vũ Thành An
  150. Lễ Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131)
  151. Chúa hiển thị (Tv. 96) - Lm. Thái Nguyên
  152. Chúa nhật XVIII Thường niên A (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
  153. Chúa nhật XX Thường niên A (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
  154. Chúa nhật XXI Thường niên A (Tv. 137) - Lm. Thái Nguyên
  155. Chúa nhật XXII Thường niên A (Tv. 62) - Lm. Thái Nguyên
  156. Chúa nhật XXI Thường niên B (Tv. 33) - Lm. Thái Nguyên
  157. Chúa nhật XXIII Thường niên A (Tv. 94) - Lm. Thái Nguyên
  158. Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77) - Lm. Thái Nguyên
  159. Lễ Trung Thu (Tv. 135) - Lm. Thái Nguyên
  160. Diễm phúc thay (Tv. 127) - Ân Duy
  161. Chúa nhật XXV Thường niên A (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
  162. Đá tảng góc tường - Ân Duy
  163. Sướng vui lên đền (Tv. 121) - Ân Duy
  164. Chúa nhật XXVI Thường niên A (Tv. 24) - Lm. Thái Nguyên
  165. Chúa nhật XXVIII Thường niên A (Tv. 22) - Lm. Thái Nguyên
  166. Chúa Chiên Lành - Viết Chung
  167. Lễ Cung hiến Thánh Đường Latêranô (Tv. 45) - hvh
  168. Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125) - Lm. Thái Nguyên
  169. Con khao khát Ngài - Viễn Xứ
  170. Chúa khoan dung - Viễn Xứ
  171. Mẹ Truyền Tin - Thế Thông
  172. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
  173. Tôi còn sống hoài (Tv 117) - Lm. Kim Long
  174. Thánh vịnh 103 - Lm. Kim Long
  175. Thánh vịnh 104 - Lm. Kim Long
  176. Chúa nhật XXVI Thường niên A (Tv. 24) - Lm. Thái Nguyên
  177. Chúa nhật I mùa Chay B (Tv. 24) - Lm. Thái Nguyên
  178. Thánh vịnh 106 - Lm. Kim Long
  179. Thánh vịnh 109 - Lm. Kim Long
  180. Thánh vịnh 111 - Lm. Kim Long
  181. Thánh vịnh 116 - Lm. Kim Long
  182. Thánh vịnh 117 (1) - Lm. Kim Long
  183. Thánh vịnh 117 (2) - Lm. Kim Long
  184. Thánh vịnh 114 - Lm. Kim Long
  185. Thánh vịnh 115 - Lm. Kim Long
  186. Thánh vịnh 112 - Lm. Kim Long
  187. Thánh vịnh 89 - Lm. Kim Long
  188. Thánh vịnh 99 - Lm. Kim Long
  189. Thánh vịnh 97 - Lm. Kim Long
  190. Thánh vịnh 96 - Lm. Kim Long
  191. Thánh vịnh 94 - Lm. Kim Long
  192. Thánh vịnh 92 - Lm. Kim Long
  193. Thánh vịnh 90 - Lm. Kim Long
  194. Thánh vịnh 88 - Lm. Kim Long
  195. Chúa nhật III mùa Chay năm B (Tv. 18) - Lm. Thái Nguyên
  196. Chúa nhật IV mùa Chay năm B (Tv. 136) - Lm. Thái Nguyên
  197. Chúa nhật V mùa Chay năm B (Tv. 50) - Lm. Thái Nguyên
  198. Chúa nhật III mùa Vọng năm A (Tv. 145) - Lm. Thái Nguyên
  199. Chúa nhật XI Thường niên năm B (Tv. 91) - Lm. Thái Nguyên
  200. Chúa nhật XII thường niên năm B (TV 106) Lm. Thái Nguyên
  201. Chúa nhật XII thường niên năm B (TV 106) Lm. Thái Nguyên
  202. Chúa nhật XVII Thường niên B (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
  203. Thánh vịnh 137 - Xuân Minh
  204. Thánh vịnh 33 - Xuân Minh
  205. Thánh vịnh 90 - Xuân Minh
  206. Lời Chúa là sự sống - Đinh Công Huỳnh
  207. Thánh vịnh 70 - Xuân Minh
  208. Thánh vịnh 24 - Xuân Minh
  209. Thánh vịnh 145 - Xuân Minh
  210. Những người tìm Chúa (Tv 23) - Huỳnh Minh Kỳ
  211. Thánh vịnh 32 - Xuân Minh
  212. Thánh vịnh 14 - Loan Hảo
  213. Thánh vịnh 127 - Xuân Minh
  214. Thánh vịnh 114 - Vũ Thành An
  215. Thánh vịnh 33 - Xuân Minh
  216. Các bạn hãy nếm thử (Tv 33) - Mi Giáng
  217. Thờ lạy Chúa (Tv 71) - Mi Giáng
  218. Thánh vịnh 79 - Xuân Minh
  219. Thánh Vịnh 146 - Xuân Minh
  220. Thánh vịnh 117 - Xuân Minh
  221. Thánh Vịnh 115 (Lễ MMT) - Loan Hảo
  222. Thánh vịnh 32 (Lễ Chúa Ba Ngôi B) - Hoàng Viết Hùng
  223. Thánh vịnh 31 (CN6TN-B) - Xuân Minh
  224. Thánh vịnh 18 (CN3MC-B) - Xuân Minh
  225. Thánh Vịnh 4 (CN3PS B) -Xuân Minh
  226. Sao Người bỏ con (Tv 21) - Cao Thanh Hoàng
  227. Ngài là dũng lực (Tv 17) – Lm. Phương Anh
  228. Đá góc tường (Tv. 117) - Cao Thanh Hoàng
  229. Chúng ta đừng quên lãng (Tv. 77) - Mi Giáng
  230. Chúa mở bàn tay - Mi Giáng
  231. Chúa lả dũng lực (Tv 17) - Mi Giáng
  232. Lòng nhân hậu Chúa (TV 137) - Chúa Nhật 21 A
  233. Chúa Nhật 16 A Thường Niên (Tv 85) – Thiên Lý
  234. Đừng Cứng Lòng (Tv 94) – Mi Giáng
  235. Thánh vịnh 33 - Lm. Kim Long
  236. Lễ Truyền Tin (Tv. 39) - Lm. Huy Hoàng
  237. Chúa nhật III Phục Sinh C (Tv. 29) - Lm. Thái Nguyên
  238. Chúa nhật IV Phục Sinh C (Tv. 99) - Lm. Thái Nguyên
  239. Chúa nhật V Phục Sinh C (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
  240. Thánh vịnh 148 - Lm. Kim Long
  241. Thánh vịnh 46 - Lm. Kim Long
  242. Chúa nhật XIV Thường niên B (Tv. 122) - Lm. Thái Nguyên
  243. Chúa nhật XI Thường niên C (Tv. 31) - Lm. Thái Nguyên
  244. Chúa nhật IV Thường niên C (Tv. 70) - Lm. Thái Nguyên
  245. Thánh vịnh 84 - Lm. Kim Long
  246. Chúa nhật XV Thường niên C (Tv. 68) - Lm. Thái Nguyên
  247. Cửa ơi - Lm. Kim Long
  248. Con xin phó thác - Lm. Thành Tâm
  249. Cao ngất trời xanh (Tv.35) - Lm. Ân Đức
  250. Thánh vịnh 18 - Lm. Thái Nguyên