PDA

View Full Version : Tựa đề Vần CPages : [1] 2 3 4 5 6

 1. Chúa lên trời - Lm. Hoài Đức
 2. Con hân hoan - Lm. Kim Long
 3. Ca lên đi 4 - Lm. Kim Long
 4. Ca lên đi 3 - Lm. Kim Long
 5. Ca lên đi 2 - Lm. Kim Long
 6. Con bước lên bàn thờ - Lm. Kim Long
 7. Con sẽ hân hoan - Lm. Kim Long
 8. Chúa là sức mạnh - Hải Ánh
 9. Cầu xin Chúa Thánh Thần
 10. Chúa không lầm - Lm. Kim Long
 11. Chúa phải lớn lên - Lm. Ân Đức
 12. Ca tụng Chúa - Lm. Kim Long
 13. Của lễ đời con - Lm. Nguyễn Duy
 14. Chứng nhân tình yêu - Lm. Nguyễn Duy
 15. Ca khúc hồng ân 1 - Lm. Nguyễn Duy
 16. Chẳng biết lấy gì - Lm. Thành Tâm
 17. Con chỉ là tạo vật - Phanxicô
 18. Cửa công chính - Hoàng Khánh & Lm. Kim Long
 19. Con hướng về Chúa - Nguyên Kha
 20. Ca khúc lên đền
 21. Ca nhập lễ 9 - Lm. Nguyễn Văn Trinh
 22. Chúa chiên lành - Lm. Kim Long
 23. Canvê chiều buồn - Đinh Công Huỳnh
 24. Cho tình tôi nguyên vẹn - Lm. Nguyễn Duy
 25. Chúc tụng Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 26. Con hân hoan - Lm. Nguyễn Duy
 27. Con luôn cần Chúa – Lm. Từ Duyên
 28. Chúa vào thành - Lm. Vũ Mộng Thơ
 29. Con tin thưa Thầy - Lm Thành Tâm
 30. Con mến yêu- T- Phụng- Tam Thảo
 31. Con dâng Chúa - Phanxico
 32. Chúa Là Tình Yêu - Lm. Trọng Nhân
 33. Chúa là Người trồng hoa - Phanxicô
 34. Chúa luôn còn mãi - Phanxico
 35. Chúa đã sống lại 2 - Ngọc Kôn
 36. Chúa sống lại rồi - Lm Thành Tâm
 37. Chúa đã sống lại - Nguyên Nhung
 38. Cho con vững tin – Lm. Nguyễn Duy
 39. Chút tình con thơ - Lm Nguyễn Duy
 40. Cùng Mẹ dâng hiến- Lm.Thái Nguyên
 41. Con tiếp rước Ngài - Ngô Trần
 42. Cho con nhận ra Ngài - Phan ngọc Hiến
 43. Con đường Giêsu - Nhóm Lửa Hồng
 44. Cùng vui bước - Ngọc Linh
 45. Cho con biết yêu thương – Lm. Từ Duyên
 46. Có một điều - Lm. Ân Đức
 47. Có một Tình yêu - Lm. Ân Đức
 48. Chỉ một Thiên Chúa - Ân Đức
 49. Chúa đã chiếm đoạt con - Lm. Ân Đức
 50. Ca khúc về bên Mẹ - Lm. Trọng Nhân
 51. Cánh hoa tuyệt vời - Sr. Trầm Hương, FMSR
 52. Cầu Mẹ thương xứ đạo con - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 53. Chúa nhân hậu - Xuân Tưởng
 54. Chúa thương người - Xuân Tưởng
 55. Chúa thương người - Xuân Tưởng
 56. Con đến với Chúa đây - Xuân Tưởng
 57. Con mơ ngày nào - Xuân Tưởng
 58. Chúa nhân từ - Lm. Kim Long
 59. Chúa từ bi và nhân hậu - Nguyên Kha
 60. Của lễ cậy trông - Lm. Nguyễn Duy
 61. Chiều mưa cầu Mẹ - Lm. Văn Chi
 62. Chiều tâm tư - Lm. Văn Chi
 63. Con đến bên Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 64. Calve chiều tím buồn - Đỗ Vy Hạ
 65. Chung một niềm tin - Đỗ Vy Hạ
 66. Con mong chờ Ngài - Đỗ Vy Hạ
 67. Con xin dâng- Lm. Kim Long
 68. Con tiến dâng 1 - Lm. Kim Long
 69. Ca khúc trầm hương - Hùng Lân & Lm. Dao Kim
 70. Con xin tiến dâng 1- Lm. Nguyễn Duy
 71. Chúa tới gọi con về - Lan Thanh
 72. Con xin dâng - Lm. Mi Trầm
 73. Chung lời tạ ơn - Lm. Nguyễn Duy
 74. Con bước lên - Lm. Kim Long
 75. Chính Mình Máu Chúa - Lm. Tri Văn Vinh
 76. Con đường Chúa đã đi qua- Lm. Văn Chi
 77. Con về La Vang về với Mẹ - Ánh Đăng và Thiên Cung
 78. Con xin dâng Mẹ - Lm. Văn Chi
 79. Cùng Mẹ ra khơi - Sr. Trầm Hương, FMSR
 80. Càm mến tình Ngài - Anh Tuấn
 81. Cung chúc Trinh Vương - Lm. Hoài Đức
 82. Con Xin dâng Mẹ - Lm. Văn Chi
 83. Chúa nhìn con - Duy Tân
 84. Ca mừng chư Thánh - Lm.Nguyễn Duy
 85. Cho con yêu đời yêu người - Phanxicô
 86. Ca lên đi 8 -Lm. Kim Long
 87. Ca mừng Gioakim và Anna - Phạm Thuyên
 88. Chúa thương chúng ta - Lm. Thành Tâm
 89. Chết vì Giêsu - Trần Xuân Long
 90. Ca mừng Thánh nữ Cêcilia - Trần Xuân Long
 91. CÁC TẦNG TRỜI - Lm. Xuân Thảo
 92. Con nâng tâm hồn lên - Lm. Xuân Thảo
 93. Chỉ có một điều cần - Lm. Xuân Thảo
 94. Ca dâng cảm tạ - Thy Yên
 95. Cha vẫn hoài yêu - Thy Yên
 96. Chỉ nương nhờ Chúa - Thy Yên
 97. Chúa Ba Ngôi - Thy Yên
 98. Cùng vui lên - Cát Minh
 99. Chúa đã sống lại - Cát Minh
 100. Chúa đã chọn con - Cát Minh
 101. Chúa là nguồn ánh sáng - Cát Minh
 102. Có Chúa trong đời - Giang Ân
 103. Chúa là tất cả đời con - Giang Ân
 104. Chúa biết tâm tư con - Giang Ân
 105. Chúa hiểu lòng con - Giang Ân
 106. Chỉ một tình yêu - Giang Ân
 107. Cậy trông nơi Chúa thôi - Giang Ân
 108. Con cần Chúa - Giang Ân
 109. Con tim thao thức - Giang Ân
 110. Con dâng của lễ - Giang Ân
 111. Con về với Cha - Giang Ân
 112. Cùng cất tiếng ca ngợi - Giang Ân
 113. Cùng nhịp bước - Giang Ân
 114. Cuộc sống - Giang Ân
 115. Con xin tiến dâng lên Ngài rượu bánh nồng say
 116. Chúa sai con đi - Lm. Dao Kim & Sr. Trầm Hương
 117. Chúa là Đấng yêu thương - Sơn Dương
 118. Chiên hoang trở về - Đinh Công Huỳnh
 119. Chúa vẫn buồn - Đinh Công Huỳnh
 120. Chúa vẫn lặng thinh - Đinh Công Huỳnh
 121. Ca khúc thượng tiến - Ngọc Linh & Lm. Ân Đức
 122. Chỉ có Chúa - Ngọc Linh
 123. Chúa là cuộc sống của con - Ngọc Linh
 124. Của lễ con dâng - Ngọc Linh
 125. Chiều nay - Ngọc Linh
 126. Của lễ con dâng - Liên Bình Định
 127. Chúa là Vua - Liên Bình Định
 128. Chúa biết lòng con - Lm. Ân Đức
 129. Chúa là cây nho - Lm. Ân Đức
 130. Chuỗi ngọc vàng kinh - Phạm Đức Huyến
 131. Chúc tụng Mẹ La Vang - Phạm Đức Huyến
 132. Chúa giang tay hiền hòa - Phạm Đức Huyến
 133. Cảm tạ hồng ân - Phạm Đức Huyến
 134. Cha vẫn chờ con - Lm. Thái Nguyên
 135. Cho con nhìn thấy - Lm. Thái Nguyên
 136. Chúa đã đến - Lm. Thái Nguyên
 137. Chúa đã Giáng sinh - Lm. Thái Nguyên
 138. Chúa đành bỏ con - Lm. Thái Nguyên
 139. Chúa mùa xuân - Lm. Thái Nguyên
 140. Chúa trong lòng con - Lm. Thái Nguyên
 141. Chuyện một tình thương - Lm. Thái Nguyên
 142. Chúa yêu thế gian - Lm. Thái Nguyên
 143. Con đã đến - Lm. Thái Nguyên
 144. Chúa từ bi - Lm. Thái Nguyên
 145. Chúa vẫn thứ tha - Lm. Thái Nguyên
 146. Chúa xuống đời - Lm. Thái Nguyên
 147. Con thuộc về Chúa - Lm. Thái Nguyên
 148. Của lễ con dâng - Lm. Thái Nguyên
 149. Hãy vững tâm - Lm. Thái Nguyên
 150. Chúng tôi trông cậy - Hoài Đức
 151. Chúa dắt dìu con - Lm. Nguyên Lễ
 152. Chúa chọn con làm Linh mục - Lm. Nguyên Lễ
 153. Cảm tạ hồng ân - Lm. Nguyên Lễ
 154. Chỉ có Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 155. Chúa đã là người tỵ nạn - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 156. Chuông chiều - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 157. Con yêu Ngài muộn màng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 158. Của lễ con dâng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 159. Chén đắng - Lm. Ân Đức
 160. Chúa là điểm tựa - Lm. Ân Đức
 161. Chuỗi hồng ân - Lm. Ân Đức
 162. Cùng Mẹ tiến bước - Sr. Hương Đan
 163. Ca mừng Mẹ lên trời - Thiên Uyên
 164. Chúa là nguồn sức sống - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 165. Chúa ở với con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 166. Của lễ con dâng
 167. Chung khúc phúc cho ai - Viết Chung
 168. Con biết dâng gì đây - Lm. Ân Đức
 169. Chúa đến trong đời - Lm. Thái Nguyên
 170. Ca khúc hồng ân 2 - Lm. Nguyễn Duy
 171. Chờ mong - Lm. Nguyễn Duy
 172. Chúa Kitô Vua vũ trụ - Lm. Nguyễn Duy
 173. Cậy trông Mẹ - Lm. Nguyễn Duy
 174. Cho nhau ân tình - Lm. Nguyễn Duy
 175. Cho tình hiệp nhất - Lm. Nguyễn Duy
 176. Chúa sống trong tôi - Lm. Nguyễn Duy
 177. Ca tụng Mẹ - Thiên Uyên
 178. Con đến với Mẹ - Thiên Uyên & Hải Ánh
 179. Cùng Mẹ con hiến dâng - Thiên Uyên
 180. Con yêu của Mẹ - Thiên Uyên
 181. Chiều Lavang bên Mẹ - Martino Khúc Tiên
 182. Con về Lavang - Martino Khúc Tiên
 183. Chúa về Trời con vào đời - Lm. Nguyễn Duy
 184. Chứng nhân tình yêu - Lm. Nguyễn Duy
 185. Có một người - Lm. Nguyễn Duy
 186. Con xin dâng - Lm. Nguyễn Duy
 187. Của lễ con dâng - Lm. Nguyễn Duy
 188. Của lễ yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 189. Có bao giờ - Hùng Lân
 190. Thánh Thần xin hãy đến - Lm. Nguyễn Duy
 191. Con nay thuộc về Ngài - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 192. Con kính chào - Gm. Nguyễn Văn Hòa
 193. Cùng Mẹ con sống Lời Chúa - Thảo Sương
 194. Chiều nhẹ buông lơi - Thế Thông
 195. Cao vời khôn ví - Hùng Lân
 196. Cao cung lên - Lm. Hoài Đức
 197. Con nay trở về - Hùng Lân
 198. Con vươn hồn lên - Hùng Lân
 199. Cảm xúc - Ngọc Kôn
 200. Chúa mờì chúng ta - Lm. Tri Văn Vinh
 201. Cúi đầu ăn năn - Lm. Từ Duyên
 202. Con không ngỡ rằng - Lm. Trọng Khẩn
 203. Chào mừng Đấng cứu thế - Lm. Trọng Khẩn
 204. Chúa dắt dìu con - Tuấn Anh
 205. Con Thiên Chúa làm Người - Lm. Trọng Khẩn
 206. Con trông cậy Chúa - Phanxicô
 207. Con tôi trở về - Lm. Khuất Duy Linh
 208. Cầu cho cha mẹ 10 - Phanxicô
 209. Cầu cho cha mẹ 9 - Phanxicô
 210. Cầu cho cha mẹ 8 - Phanxicô
 211. Cầu cho cha mẹ 7 - Phanxicô
 212. Cầu cho cha mẹ 6 - Phanxicô
 213. Cầu cho cha mẹ 5 - Phanxicô
 214. Cầu cho cha mẹ 4 - Phanxicô
 215. Cầu cho cha mẹ 3 - Phanxicô
 216. Cầu cho cha mẹ 2 - Phanxicô
 217. Cầu cho cha mẹ 1 - Phanxicô
 218. Chúa thương cứu độ - Lm. Thành Tâm
 219. Chiều tiệc ly - Phanxicô
 220. Chúa lên Trời - Phanxicô
 221. Chúa thương yêu tôi - Phanxicô
 222. Chúng con cần đến Chúa - Phanxicô
 223. Dâng Chúa đêm nay - Phanxicô
 224. Cùng tiến dâng - Phanxicô
 225. Chúa là con đường - Phanxicô
 226. Chung kết trầu cau - Phanxicô
 227. Con đường bé nhỏ - Phanxicô
 228. Còn gì dâng Ngài - Phanxicô
 229. Chúa là Vua - Sr. Hương Đan
 230. Chúa cất tiếng gọi con - Sr. Hương Đan
 231. Cho con yêu mình Ngài - Sr. Hương Đan
 232. Con luôn tin nơi Ngài - Sr. Hương Đan
 233. Con đi hái hoa - Phanxicô
 234. Chúc khen Mẹ về trời - Thiên Uyên
 235. Cầu cùng Mẹ - Thế Thông
 236. Cùng Mẹ ra khơi - Thế Thông
 237. Cùng Mẹ vào đời - Lm. Duy Thiên
 238. Con mến Mẹ La Vang - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 239. Con lặng yên - Sr. Hương Đan
 240. Chúa chạnh lòng thương - Sr. Hương Đan
 241. Chúa yêu con - Sr. Hương Đan
 242. Cùng tiến dâng - Sr. Hương Đan
 243. Con về bên Chúa - Sr. Hương Đan
 244. Chứng nhân Tin Mừng 2 - Lm. Văn Chi
 245. Chứng nhân Tin Mừng 1 - Lm. Văn Chi
 246. Chứng nhân Tin vui - Lm. Văn Chi
 247. Chứng nhân niềm tin - Lm. Văn Chi
 248. Chứng nhân Kitô - Lm. Văn Chi
 249. Chúa gọi con về - Lm. Văn Chi
 250. Ca tụng Chúa - Lm. Văn Chi