PDA

View Full Version : Tựa đề Vần HPages : [1] 2

 1. Hát lên bài ca
 2. Hạt giống tình yêu
 3. Hai người tiên phong
 4. Hai thánh tiên phong
 5. Hãy đến với Ta
 6. Hãy đi chầu Chúa - Lm. Hoàng Kim
 7. Hiến lễ tình yêu - Thế Thông
 8. Hãy theo Thầy - Lm. Nguyễn Duy
 9. Hãy quay về - Lm Mi Trầm
 10. Hãy ca tụng Chúa - Lm Kim Long
 11. Hãy chiếu soi - Phanxico
 12. Hoan ca Phục Sinh - Lm Nguyễn Duy
 13. Hành khúc người trẻ Công Giáo Việt Nam - Ân Đức
 14. Hãy thắp sáng lên - Phan Ngọc Hiến
 15. Hoa dại - Lm. Ân Đức
 16. 25 năm hồng ân - Lm Ân Đức
 17. Hành trình đi - Xuân Tưởng
 18. Hãy đến với Ngài - Xuân Tưởng
 19. Hãy hát lên - Xuân Tưởng
 20. Hy lễ cuối cùng - Lm. Ân Đức
 21. Hãy thắp sáng lên - Sơn Dương
 22. Hát đón Xuân về - Đỗ Vy Hạ
 23. Hãy hoan ca - Đỗ Vy Hạ
 24. Hãy ngợi khen - Đỗ Vy Hạ
 25. Hình như Chúa đã bỏ con - Đỗ Vy Hạ
 26. Hoan hô Chúa - Đỗ Vy Hạ
 27. Hãy mau quay về - Anh Tuấn
 28. Hãy vui lên - Anh Tuấn
 29. Hiệp dâng - Anh Tuấn
 30. Hỡi nhân trần - Anh Tuấn
 31. Họp mừng danh Chúa - Anh Tuấn
 32. Hái hoa dâng Mẹ - Ngọc Linh
 33. Hân hoan ra đi - Lm. Văn Chi
 34. Hãy về bên Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 35. Hiền mẫu La Vang - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 36. Hoa đời dâng Mẹ - Lm. Văn Chi
 37. Hãy vui mừng - Duy Tân
 38. Hoa lòng dâng Mẹ - An Di
 39. Hoàng hôn cầu Mẹ - Lm. Văn Chi
 40. Hỡi sứ thần - Hàn Mạc Tử - Nguyễn Đức Mậu & Phanxicô
 41. Hồn tôi ngợi khen (Magnificat) - Phanxicô
 42. Họp nhau trong khúc hát - Lm. Thành Tâm
 43. Hành trang người trẻ - Lm. Hoàng Đức
 44. Hồn tôi nhảy mừng - Lm. Ánh Đăng
 45. Hãy mở cho tôi - Cát Minh
 46. Hãy hân hoan - Cát Minh
 47. Hỡi cửa ngàn thu - Cát Minh
 48. Hợp tiếng hoan chúc - Đỗ Vy Hạ
 49. Hương kinh nhiệm mầu - Lm. Văn Chi
 50. Hương lòng - Hải Nguyễn
 51. Hướng về La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 52. Huyền nhiệm tiếng xin vâng - ĐGM Antôn Vũ Huy Chương
 53. Hãy đến hỡi bạn tình ta - Trần Minh Hứa
 54. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua - Lm. Dao Kim
 55. Hân hoan vui sướng - Sơn Dương
 56. Hân hoan bước bên nhau - Sơn Dương
 57. Hy lễ con dâng - Giang Ân
 58. Hồn thơ dâng Chúa - Giang Ân
 59. Hãy xin sẽ cho - Phanxicô
 60. Hãy tiếp nhận con - Hùng Lân
 61. Hiến lễ mới - Hải Hồ - Trần Định
 62. Hiến lễ đầu mùa - Đinh Công Huỳnh
 63. Hoa Mân Côi – Lm. Kim Long
 64. Hài nhi tuyệt vời - Phạm Đức Huyến
 65. Hiến lễ tinh tuyền - Phạm Đức Huyến
 66. Hiến lễ đời con - Lm. Thái Nguyên
 67. Hướng nhìn về Chúa - Lm. Thái Nguyên
 68. Hát chúc khen Mẹ - Sr. Hương Đan
 69. Hạnh phúc đời thánh hiến - Lm. Ân Đức
 70. Hãy thống hối - Viết chung
 71. Hướng nhìn Chúa - Viết Chung
 72. Hãy đến cùng Giuse - Viết Chung
 73. Hương nguyện tình yêu - Lm. Ân Đức
 74. Hương tình Thập giá - Lm. Ân Đức
 75. Hãy thức tỉnh - Viết chung
 76. Hãy đến với Mẹ - Nguyễn Chánh
 77. Hát mừng Thiên Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 78. Hoan ca tạ ơn - Lm. Nguyễn Duy
 79. Hoan ca tri ân - Lm. Nguyễn Duy
 80. Hội ca Giáng sinh - Lm. Nguyễn Duy
 81. Hy vọng nơi Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 82. Hồng ân Giáng Sinh - Lm. Nguyễn Duy
 83. Hoa thơm dâng Mẹ - Thế Thông
 84. Huyền sử 5 sắc hoa - Thế Thông
 85. Hội nhạc thiên quốc - Thánh Anphong
 86. Hoan ca Phục Sinh - Hùng Lân
 87. Hãy trở về - Ngọc Kôn
 88. Hãy dọn đường Chúa - Lm. Từ Duyên
 89. Hướng về Chúa - Lm. Kim Long
 90. Hoàn cầu mừng vui - Lm. Tri Văn Vinh
 91. Hãy đổ sương mai - Sr.Trầm Hương
 92. Hoan ca mùa xuân - Phương Trân Mỹ Huyền
 93. Hẹn thề - Phanxicô
 94. Hãy đến với Chúa - Phanxicô
 95. Hạt bụi - Phanxicô
 96. Hãy tung hô Chúa - Sr. Hương Đan
 97. 25 năm hồng ân - Sr. Hương Đan
 98. Hỡi các tầng trời -Sr.Trầm Hương
 99. Hồng ân sai đi - Lm. Văn Chi
 100. Hồng ân vào đời - Lm. Văn Chi
 101. Hương kinh dạt dào - Lm. Văn Chi
 102. Hy lễ cuộc đời - Lm. Văn Chi
 103. Hài Nhi Giáng thế - Lm. Văn Chi
 104. Hành trang hy vọng - Lm. Văn Chi
 105. Hát tiển đưa Mẹ hiền - Phanxicô
 106. Hành trang tin yêu - Lm. Văn Chi
 107. Hạt cải niềm tin - Lm. Văn Chi
 108. Hoan ca đời tri ân - Lm. Văn Chi
 109. Hoan ca mùa xuân - Lm. Văn Chi
 110. Hoan ca trong thánh đài - Lm. Văn Chi
 111. Hoan ca bình an - Lm. Văn Chi
 112. Hương tình dâng hiến - Liên Bình Định
 113. Hôm nay toàn dân (Adeste Fideles) - Duy Ân Mai
 114. Hành khúc ra khơi - Lm. Phương Anh
 115. Hạt giống cứu độ - Lm. Phương Anh
 116. Hạt giống trong lòng đất mẹ - Lm. Phương Anh
 117. Hãy xé lòng - Lm. Phương Anh
 118. Hãy cảm tạ Chúa - Lm. Phương Anh
 119. Hát lên mừng Thiên Chúa - Lm. Phương Anh
 120. Hiệp dâng với Mẹ 2 - Lm. Phương Anh
 121. Hiệp dâng với Mẹ 1 - Lm. Phương Anh
 122. Hoan Ca Mừng Xuân - Lm. Phương Anh
 123. Hoa mân côi - Lm. Phương Anh
 124. Huyền thoại Giakêu - Lm. Phương Anh
 125. Hướng đến tha nhân - Lm. Thái Nguyên
 126. Hân hoan múc nước - Sơn Dương
 127. Hãy thắp lên tình Chúa - Sơn Dương
 128. Hoa mân côi - Sơn Dương
 129. Hãy Nhớ Cho - Lm. Kim Long
 130. Hãy Đến - Lm. Kim Long
 131. Hạnh phúc tuyệt vời - Lm. Kim Long
 132. Hãy trỗi dậy - Lm. Kim Long
 133. Hoan ca Maria - Lm. Kim Long
 134. Hỡi người hãy nhớ - Lm. Kim Long
 135. Hỡi Thế Trần - Lm. Kim Long
 136. Hồn con sẵn sàng - Lm. Kim Long
 137. Hoan ca Maria - Lm. Trọng Khẩn
 138. Hãy sẵn sàng - Ns. Nguyễn Khắc Xuyên
 139. Hãy dọn đường - Lm. Mi Trầm
 140. Hướng lên Mẹ - Viết Chung
 141. Ta hướng tâm hồn lên - Lm. Dao Kim
 142. Hoan hô Vua Giê-su -Lm. Phạm Liên Hùng
 143. Hoang địa vui lên - Nguyên Kha
 144. Hồng ân Thiên Chúa 50 năm
 145. Hạt bụi hư vô - Sơn Dương
 146. Hang Bê-lem - Hải Linh- Minh Châu
 147. Hồn tôi - Đỗ Vy Hạ
 148. Hồn tôi ca ngợi - Lm. Thanh Bình
 149. Hoàng hôn màu tím - Lm. Thanh Bình
 150. Hy vọng của tôi - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 151. Hoang đàng - Thái Hòa – Hoàng Linh
 152. Hãy về với Mẹ - Thế Thông
 153. Hương trầm con dâng - Nhật Minh
 154. Hoa thông hiệp - Thế Thông
 155. Hoa phục vụ - Thế Thông
 156. Hoa yêu thương - Thế Thông
 157. Hoa khiêm hạ - Thế Thông
 158. Hoa Đức Tin - Thế Thông
 159. Hãy trở về với Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 160. Hãy thương yêu nhau - Lm. Thành Tâm
 161. Hãy ca mừng Chúa - Lm. Thái Nguyên
 162. Hát mừng Chúa ( bài đọc 3) Lm. Thái Nguyên
 163. Hát mừng Phục Sinh - Lm. Quang Uy
 164. Hoan Ca Phục Sinh - Thế Thông
 165. Hồng ân cảm tạ - Lm. Văn Chi
 166. 25 năm chuỗi ngày hồng ân - Đinh Công Huỳnh
 167. Hãy có lòng thương xót - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 168. Hồi chuông thánh thót - Lm. Từ Duyên
 169. Hương dâng ân tình - Sr. Chu Linh
 170. Hãy mau trở về - Hương Vĩnh
 171. Hương kinh nhiệm mầu - Đỗ Vy Hạ
 172. Hiến lễ tình yêu - Hoài Bắc
 173. Hoan ca Têrêsa - Thiên Lý
 174. Hiến lễ chúc tụng - Sr. Chu Linh, OP
 175. Hãy gõ cửa - Quốc Thái
 176. Hai nẻo đường - Quốc Vinh
 177. Hãy ra đi bình an - Nguyên Hồ
 178. Hiến lễ con dâng - Ngọc Khánh
 179. Hát về tình yêu Thiên Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 180. Hương thơm - Lm. Vinh Hạnh
 181. Hãy mau dọn đường - Vũ Đình Ân
 182. Hiến lễ Phục sinh - Đinh Công Huỳnh
 183. Hãy nhìn về Mẹ - Lm. Thái Nguyên
 184. Hạt giống gieo vào lòng đất - Minh Chiết
 185. Hy lễ nhân sinh - Đinh Công Huỳnh
 186. Hoa dâng nhiệm lạ - Sr. Chu Linh
 187. Hoa mân côi - Sr. Chu Linh
 188. Hân hoan mừng sinh nhật Mẹ - Sr. Hương Đan
 189. Hỡi người tôi dấu yêu - Lm. Nguyễn Duy
 190. Hoa Mân Côi con dâng Mẹ - Trương Thế Bạch
 191. Hôm nay mừng Chúa lên Trời - Lm. Mi Trầm
 192. Hãy tỉnh thức - Lm. Thành Tâm
 193. Hoan hô Vua Giêsu - Lm. Phạm Liên Hùng
 194. Hiến dâng - Lm. Nguyễn Văn Trinh
 195. Hạnh phúc thay - Hùng Lân
 196. Hoan ca dâng - Phương Trân - Mỹ Huyền
 197. Hát mừng Chúa xuân - Thiên Lý
 198. Hòa tiếng hát ngợi khen - Việt Khôi
 199. Hãy hát lên - Anh Tuấn
 200. Hài nhi tên Gioan
 201. Hy tế tuyệt vời - Thanh Lâm
 202. Hạnh phúc đời con - Lm. Duy Thiên
 203. Hiến lễ chờ mong - Đinh Công Huỳnh
 204. Hát mừng tri ân - Lm. Thành Tâm
 205. Hãy đi khắp tứ phương - Mi Giáng
 206. Hãy ngợi khen Chúa - Đinh Công Huỳnh
 207. Hãy chúc tụng Chúa - Mi Giáng
 208. Hạnh phúc ai kính sợ Chúa - Đinh Công Huỳnh
 209. Hãy đến cung chúc (Tv. 94) - Lm. Kim Long
 210. Hãy đi rao giảng (Tv. 116) - Mi Giáng
 211. Hãy đến với Người - Lm. Mi Trầm
 212. Hân hoan tiến vào - Đinh Công Huỳnh
 213. Hãy trở về
 214. Hát lên một bài ca mới - Lm. Vinh Hạnh
 215. Hãy ca khen Chúa - Lm. Kim Long
 216. Hồng ân huyền nhiệm - Lm. Vũ Hùng Tôn
 217. Hãy hát lên - Lm. Kim Long
 218. Hồn ơi hãy ca tụng - Lm. Kim Long
 219. Hát lên ca tụng - Lm. Kim Long
 220. Hồn chúng tôi - Mi Giáng
 221. Hãy đặt tay
 222. Hồng ân Chúa bao la - Lm. Thiện cẩm
 223. Hồng ân Thiên Chúa - Hải Linh
 224. Hoan hô Vua Giêsu
 225. Hương hoa ruộng đồng - Hương Vĩnh
 226. Hiến tế 22 - Ngọc Kôn
 227. Hiệp dâng - Lm. Thái Nguyên
 228. Hãy tỉnh thức - Vũ Mộng Thơ
 229. Hãy đến đón nhận - Nguyên Nhung
 230. Hãy lánh ra nơi thanh vắng - Lm. Kim Long
 231. Huyền thoại Gioan - Hải Nguyễn
 232. Hai vì sao sáng - Phanxicô
 233. Hộ khẩu tôi xin
 234. Hai vị Thánh - Hải Nguyễn
 235. Hiến lễ tình yêu
 236. Hấp lực tình yêu - Mai Nguyên Vũ
 237. Hiệp với Ngài - Lm. Nguyễn Duy
 238. Hãy trở về 3 - Lm. Mi Trầm
 239. Hãy tỉnh thức - Phạm Quang
 240. Hương lòng 1 - Nguyễn Chánh
 241. Hiệp dâng
 242. Hãy đến dự tiệc cưới - Lm. Mi Trầm
 243. Hạnh phúc cho người - Ngọc Linh
 244. Hát tiễn đưa mẹ hiền - Phanxicô
 245. Hãy lắng nghe - Ngọc Linh
 246. Hoài vọng Thánh Nhan - Ngọc Linh
 247. Hy lễ vượt qua - Việt Khôi
 248. Hạnh phúc đời đời - Phanxicô
 249. Hãy nguyện cầu cho tôi - Lm. Nguyên Lễ
 250. Hạnh phúc thứ tha