PDA

View Full Version : Tựa đề Vần R 1. Ru con vào đời - Hương Điền
 2. Ra về an bình - Ngọc Linh
 3. Ra về trong an bình - Lm. Kim Long
 4. Ra đi đồng hành - Lm Văn Chi
 5. Ru Hài nhi thánh - Phạm Đức Huyến
 6. Rượu nồng bánh thơm - Ngọc Khánh
 7. Rượu bánh bốn mùa - Phanxicô
 8. Ra đi trong yêu thương - Lm. Văn Chi
 9. Rộng tình tha thứ - Lm. Mi Trầm
 10. Rước Chúa lần đầu
 11. Rồi sẽ qua đi tất cả... - Hoàng Trung
 12. Ra đi làm nhân chứng - Đinh Công Huỳnh
 13. Ra về - Lm. Nguyễn Duy
 14. Reo vang lên - Mattinô
 15. Rước lá (Tv. 23)
 16. Ra đi về với Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 17. Rồi đến một ngày - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 18. Reo vang ngày về
 19. Ra về - Lm. Nguyễn Duy
 20. Reo mừng Đấng Cứu Chuộc - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 21. Rước Chúa vào lòng - Đinh Công Huỳnh
 22. Reo vui mừng
 23. Ra đi loan Tin Mừng - Lm. Quý Báu
 24. Rạng ngời sắc xuân - Thế Thông
 25. Reo vang mừng Chúa Phục Sinh - Dấu Chân
 26. Rượu bánh bốn mùa - Đinh Công Huỳnh
 27. Rượu tình yêu - Lm. Hoàng Kim Tốt
 28. Rosa Lima nguyện cầu cho chúng con - Ngọc Linh
 29. Reo Mừng Xuân Thánh - Mai Khôi
 30. Reo vui chúc tụng - AnPhong Hoan O.Cist
 31. Rộn ràng niềm vui – Lm. Nguyên Lễ
 32. Rửa chân cho nhau – Thanh Lâm (lời: Bình Hà)
 33. Ra đi – Phanxicô
 34. Ra đi rao giảng Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 35. Rửa chân cho nhau - Lm. Từ Duyên