PDA

View Full Version : Tựa đề Vần Ư  1. Ước mơ đời tận hiến - Lm. Văn Chi
  2. Ước mong về Ngài - Lm. Văn Chi
  3. Ước mơ đời con - Lm. Thiên Ân
  4. Ước mơ đêm Noel - Khuyết Danh
  5. Ước mơ của Chúa - Minh Chiết - Xuân Tuyết
  6. Ước mơ trong con - Lm. Nguyễn Duy
  7. Ước mơ tình Chúa - Lm. Duy Thiên
  8. Ước nguyện - Ý Vũ
  9. Ước nguyện ngày xuân - GioaKim