PDA

View Full Version : Câu đầu Vần P 1. Phúc thay (ơ) cho người trọn đời hằng vững tin, cậy trông
 2. Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho người
 3. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó
 4. Phúc đức thay người kính sợ Thiên Chúa
 5. Phượng Hoàng bay lên tắm ánh Thái Dương
 6. Phận con, ôi nhỏ bé nhưng Chúa đã kêu mời
 7. Phanxica một đời hy sinh, mẫu gương gia đình
 8. Phúc cho người được Chúa thương gọi về
 9. Phù hoa! Tiếp theo ngày tháng đi không về
 10. Phù hoa nối tiếp phù hoa, cuộc đời chóng tàn
 11. Phục vụ là Trái Hoa Tin Yêu
 12. Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ
 13. Phúc Thay ôii vinh phúc thay! Vinh phúc thay
 14. Phúc cho ai tâm trí thanh bần vì Nước Trời
 15. Phúc cho Mẹ Mẹ ơi, phúc cho Mẹ Mẹ ơi
 16. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán cùng Bà
 17. Phêrô Tự trọn đời là hoa đỏ không phai. Từ thơ ngây ở trong Nhà Chung
 18. Phút giây này Chúa ở với con, khắc ghi bằng giao ước thiên thu
 19. Phù hoa nối tiếp phù hoa! Trần gian tất cả
 20. Phận người này xin gởi trao nơi Ngài suốt đời con
 21. Phận người phù vân tựa những bông hoa nở mai sớm tàn
 22. Phúc thay người tôn sợ Chúa, đặt niềm vui sướng nơi
 23. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó
 24. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp riêng mình
 25. Passio và Exsultet - ĐGM Phaolo Nguyễn văn Hòa
 26. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm
 27. Phúc thay thật phúc thay cho người. Những người luôn tôn sợ Thiên Chú
 28. Phút ấy dịu dàng, phút ấy rộn ràng, tim say nồng nàn hồn tràn dâng niềm tin
 29. Phong ba xin Chúa luôn đi cùng, lênh đênh chính Ngài cầm tay lái
 30. Phanxicô người nghèo của Thiên Chúa. Phanxicô mang dấu thánh Chúa Kitô
 31. Phúc nào hơn là đươc Chúa dắt dìu, vì Ngài là đường đi,
 32. Phúc thay người sống đơn nghèo, đường trần gian bon chen chẳng theo
 33. Phúc cho những ai hằng có tinh thần nghèo khó
 34. Phúc thay cho những người tiến thân trong luật pháp của Người
 35. Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa
 36. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình
 37. Phận người như áng mây trôi, hợp tan là lẽ cuộc đời.