PDA

View Full Version : Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lànhDominicTM
10-03-2014, 12:03 PM
XIN THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG
Cao Thanh Hoàng

(TV. 66 ; Lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa)

ĐK. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành và ban phúc lành ban phúc lành ban phúc lành cho chúng con.

1. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con. Xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối Ngài, để chư dân thiên hạ biết rõ ơn Ngài cứu độ.

2. Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước trên địa cầu.

3. Chư dân hỡi hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/CaoThanhHoang/LeMariaMeThienChua-XinThienChuaXotThuong%28Tv66%29_cth.pdf)