PDA

View Full Version : Vì Chúa đã Phục Sinh - Lm. Thái NguyênDominicTM
27-04-2014, 05:14 PM
VÌ CHÚA ĐÃ PHỤC SINH
Lm. Thái Nguyên

1. Vì Chúa đã phục sinh nên con thấy mình chẳng lo sợ chi, dẫu cuộc đời còn bao trắc trở bao dang dở bao thờ ơ. Vì Chúa đã phục sinh nên con an tâm giữa bao nguy nàn, trong cảnh cơ hàn hay những lầm than cho con vững vàng dù đời gian nan.

ĐK. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng sự sống sẽ đem lại cho con người đang khát vọng một sự thần sống linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi sự từ đây.

2. Vì Chúa đã phục sinh nên con sẵn sàng hiến dâng cuộc sống, để phụng thờ Ngài trên tất cả không sa ngã theo trần gian. Vì Chúa đã phục sinh nên con luôn tin Chúa luôn hiện diện, đang sống động trong cõi lòng con như trong hết mọi người tìm kiếm Chúa.

3. Vì Chúa đã phục sinh nên con hết lòng đổi thay cuộc sống, sống cho từng người đang thống khổ đem an ủi đem niềm vui. Vì Chúa đã phục sinh nên con hăng say dấn thân quên mình xây đắp an bình cho khắp mọi nơi con vui sống đời phục vụ yêu thương.

4. Vì Chúa đã phục sinh nên con hết tình sống trong mọi lúc, biết can trường vượt qua cám dỗ qua gian khổ hay sầu đau. Vì Chúa đã phục sinh nên con hy sinh chết đi cho mình, tin có ngày thân xác phục sinh trong ơn cứu độ ngàn đời quang vinh.

PDF (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-256/Lm.ThaiNguyenVol.12-TinMungPhucSinh/ViChuaDaPhucSinh_tn.pdf)
MP3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17249)