PDA

View Full Version : Xin xót thương con lạy Ngài xin xót thương conbananaks
10-07-2013, 12:02 PM
Xin Xót Thương Con

Đỗ Vy Hạ

ĐK: Xin xót thương con, ( lạy Ngài ) xin xót thương con giữa nơi vực sâu. Từ trong gian truân hồn con khẩn cầu, xin xót thương con ( lạy Ngài). Xin xót thương con giữa nơi khổ sầu.

1. Tội nhơ con đây, theo ngày chồng chất, lòng con bao năm lỗi lầm cao ngất, xin Chúa thứ tha trái tim cằn khô, khao khát Chúa như đất mong mưa về.

2. Nguyện xin thương con theo lòng nhân ái, đừng xua con đi trong vòng tăm tối, xin quyết đứng lên lánh xa bùn nhơ, xin Chúa giúp con vững tâm tin thờ.

3. Từ nay con xin theo Ngài mãi mãi, dù bao chông gai chẳng hề kinh hãi. Xin Chúa dẫn con bước trong bình an, bên Chúa sống vui tâm con yên hàn.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/XinXotThuongCon_dvh.pdf)