PDA

View Full Version : Xin tình yêu của Ngài dạy con sống yêu thươnggioanha
07-05-2014, 09:32 AM
XIN TÌNH YÊU DẠY CON
Ngọc Linh


1/ Xin tình yêu của Ngài dạy con sống yêu thương xin tình yêu của Ngài dạy con biết bao dung. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng sốt mến sống vui đời thánh hiến lòng trinh khiết trong ngần.
Xin tình yêu của Ngài dạy con sống đơn sơ xin tình yêu của Ngài dạy con biết cho đi. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng ước muốn hiến dâng làm lễ tế cho muôn người muôn nơi.

ÐK. Như trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con biết sống yêu thương Chúa ơi Chúa ơi con đây mong ước con đây mong ước sống như Ngài.

2/ Xin tình yêu của Ngài dạy con sống tin yêu xin tình yêu của Ngài dạy con sống thanh cao. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng thắm thiết cảm thông và dấu ái hằng khiêm tốn dịu hiền.
Xin tình yêu của Ngài dạy con biết hy sinh xin tình yêu của Ngài dạy con sống trung trinh. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng dũng khí đón nhận từng chén đắng khi tay Ngài gửi trao.PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/XinTinhYeuDayCon_nl.pdf)