PDA

View Full Version : Xin dâng lên tấm bánh với ly rượu nho tinh tuyềngioanha
09-05-2014, 12:48 AM
DÂNG BÁNH VÀ RƯỢU
Đinh Công Huỳnh


ĐK: Xin dâng lên tấm bánh với ly rượu nho tinh tuyền, lòng thành cùng tiến trước ngai Cha cực linh. Theo hương kinh tiếng hát tiến dâng về cha thiên đình, diệu huyền tình yêu chân thành đoàn con kính dâng.

1/ Xin dâng Cha bánh thơm lao công ruộng đồng, là tình yêu chúng con đêm ngày chung sức. Xin dâng cha rượu nho thơm nồng trinh nguyên. Cúi xin nhận hy lễ chân thành kính tin.

2/ Xin dâng Cha nắng mưa phong sương dãi dầu. Từng ngày qua lắng lo cho từng manh áo. Xin dâng Cha niềm vui quây quần bên nhau. Cúi xin Ngài đón lấy ân tình hiến trao.

3/ Xin dâng Cha trái tim, tâm tư, xác hồn. Cùng dâng lên khó khăn, u buồn vương vấn. Xin dâng Cha đoàn con tháng ngày long đong. Cúi xin Ngài chúc phúc lễ vật tiến dâng


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/DangBanhVaRuou_dch.pdf)