PDA

View Full Version : Xin dâng lên Chúa linh hồn người thângioanha
11-05-2014, 04:38 AM
XIN DÂNG CHÚA
Ninh Doãn Hùng


1/ Xin dâng lên Chúa linh hồn người thân, hôm nay giã từ cuộc sống dương gian, ra đi trở về bên Chúa khoan nhân, chia tay cuộc đời chia tay mọi người

ĐK: Xin Cha thương đón nhận linh hồn người thân, hôm nay trở về trình diện với Cha. Xin thương tha lỗi lầm cho người thân yêu, lên nơi an bình Thiên Đình phúc vinh

2/ Xin dâng lên Chúa lễ vật tình yêu, dâng thay cho người nằm xuống hôm nay, dâng thay cho người nhắm mắt xuôi tay, dâng lên đền bồi bao nhiêu tội đời.

3/ Xin thương tẩy xóa sạch mọi tội kiên, cho tôi tớ này được phúc vinh quang, con xin van Ngài nhờ Đức Kitô, dang tay thập hình ôm muôn tội tình


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/XinDangChua_ndh.pdf)