PDA

View Full Version : Xin ở lại với con - Hải Triềugioanha
11-05-2014, 04:57 AM
XIN Ở LẠI VỚI CON
Hải Triều


ĐK. Xin ở lại với con Chúa ơi vì trời đã tối rồi. Xin ở lại với con Chúa ơi đường trần còn xa xôi.

1. Ôi chiều nay trần gian sao bồi hồi. Người đã khuất mồ chôn đã lấp rồi. Dặm đường Emmau, người về lòng bối rối. Xin ở lại thôi hỡi Người lữ khách ơi.

2. Theo thời gian ngày đi không đợi chờ. Đời dần trôi màu sương tóc phai mờ. Đường còn xa xôi, ôi quạnh hiu nhung nhớ. Xin ở lại thôi cho thỏa nỗi ước mơ.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/XinOLaiVoiCon_ht.pdf)