PDA

View Full Version : Vui ca lên - Hoàng Kimgioanha
12-05-2014, 08:18 AM
VUI CA LÊN
Hoàng Kim


ÐK: Vui ca lên nào con cái Sion, vì Ðấng Cứu Chuộc rất oai hùng, Người ngự trong nhà ngươi.

1. Tươi lên Sion này ánh sáng huy hoàng, vinh quang Giavê đang tràn lan khắp nơi. Giữa lúc tối tăm đang bao trùm địa cầu, cơn mây đen ám u che nặng xuống dân tình.

2. Mai đây ngươi xem lòng ngươi sẽ hân hoan. Tim ngươi reo lên rung nhịp vui chứa chan, lúc thấy muôn tàu bè chở bạc tiền đến nhà, dân Saba tiến Giavê hương vàng với ca mừng.

3. Từ nay mặt trời chẳng còn nấp sau mây. Trăng ngươi muôn năm không ngày nào khuất đi. Có Ðấng Giavê sáng soi ngươi muôn đời, bao năm tang tóc xưa mai này sẽ không còn


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HoangKim/VuiCaLen_hk.pdf)