PDA

View Full Version : Trời hân hoan - Kim Longgioanha
20-05-2014, 10:44 AM
TRỜI HÂN HOAN
Lm. Kim Long


ÐK: Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa, Ðấng Cứu Tinh đã sinh ra. Từ non cao tới khơi nguồn bao la. Người hoan chúc đón tin vui thái hòa.

1. Thời gian qua nhân trần luôn ngóng trông. Lời giao ước vẫn âm vang trong muôn lòng. Cùng nguyện xin sương trời tỏa khắp nơi. Và mây mưa Ðấng Cứu Tinh cho đời.

2. Một Hài Nhi sinh hạ cho chúng ta. Một Trẻ Thơ Chúa ân ban cho gian trần. Mừng vui lên muôn người trong khắp nơi, vì hôm nay Chúa viếng thăm dân Người.

3. Trời đêm động nay bừng lên ánh quang, và không trung lắng tiếng ca muôn thiên thần. Mừng Ngôi hai, Vua bình an giáng sinh. Nguồn ân thiêng Chúa ban cho nhân trần.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/TroiHanHoan2_kl.pdf)