PDA

View Full Version : Hoan hô Vua Giêsu - Lm. Phạm Liên Hùnggioanha
31-05-2014, 08:23 PM
HOAN HÔ VUA GIÊSU
Lm. Phạm Liên Hùng


1. Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua Chúa thực là Vua, chính Người là Vua. Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua Chúa thực là Vua, Chúa là Vua các Vua.

ÐK: Hoan hô Vua Giêsu chào mừng Ðấng Cứu Thế, hoan hô Vua Giêsu chào mừng Chúa Kitô. Hoan hô Vua muôn Vua chào mừng Chúa các Chúa bao nhiêu câu tung hô chào mừng Chúa Kitô.

2. Nào ta đến để dâng lên khúc đàn ca kết ngàn cành hoa dâng mừng Vua ta. Nào ta đến để dâng lên Chúa hồn ta ước vọng đời ta vui buồn năm tháng qua


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/hoanhovuagiesu_PLH.pdf)