PDA

View Full Version : Mau lên nào - Ban Thánh Nhạcbananaks
11-07-2013, 08:16 AM
MAU LÊN NÀOĐK. Mau lên nào, mau lên nào, mau lên nào mục đồng ơi mau tới vì Chúa nay ra đời. Mau lên nào, mau lên nào, mau lên nào mục đồng ơi mau tới thờ kính Con Vua Trời.

1. Các mục đồng vừa tới nơi đã gặp bà Maria và Thánh Giuse, người dưỡng nuôi bé thơ bọc trong khăn.

2. Các mục đồng về xóm thôn đã ca tụng Thiên Chúa luôn và báo cho dân được biết tin: Chúa đã sinh tại Bêlem.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaGiangSinh/MauLenNao_btn.pdf)