PDA

View Full Version : Vì Ngài yêu con - Lm. Nguyễn Trường Luân CSsRgioanha
10-06-2014, 08:33 AM
VÌ NGÀI YÊU CON
LM. Micae Giuse Nguyễn Trường Luân CSsR


1- Lòng Cha từ bi thương xót thiết tha lòng Cha bao la yêu mến chan hòa. Tình Cha yêu con vượt qua trời cao chiếu soi tâm hồn đam mê tội lỗi

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con tình Ngài theo con cho hồn con vui sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con tình Ngài theo con cho đời con yên hàn.

2- Lòng con cảm mến Thiên Chúa chí nhân lòng con vui sướng dâng Chúa xác hồn tình con yêu Cha tựa như ngàn hoa thắm tươi muôn màu hồn con rực sáng

3- Nguyện xin Cha thương mau đến giúp con nguyện xin Tình Cha ấp ủ tâm hồn. Đời con bơ vơ cậy trông vào ai có Cha đỡ đần tình yêu bừng cháy

4- Ngàn năm Tình Cha yêu con chẳng phai ngàn năm Cha vẫn yêu mến con hoài. Dù bao chông gai đời con khó nguy chính Cha dắt dìu vươn lên trời mới.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/viNgaiYeuCon_ntl.pdf)