PDA

View Full Version : Xưa bên lưng đồi, nơi thôn xóm nghèo, có một Vì Sao lấp lánhF.X Nhatdong
23-06-2014, 07:25 PM
GIOAN TIỀN HÔ
Lm. Thanh Bình

1. Xưa bên lưng đồi, nơi thôn xóm nghèo, có một Vì Sao lấp lánh. Gioan đã đến nơi Encarim, lời hứa nay đã thành hình. Tình yêu chớm nở, Một trang sử mới: Tiền hô của Đấng cứu độ, gửi đến nhân gian dọn lối cho Vị Cứu TInh

ĐK. Gioan Gioan là Đấng tiền hô của Đấng cứu độ. Tin vui chợt đến, con xin cảm mến lòng Chúa từ nhân. Tin vui sự sống muôn đời ngóng trông, ấm bao cõi long. Cúi xin nhậm lời, sửa bao lầm lỗi quyết tâm quay về.

2. Tiếng kêu trên rừng, loan tin vui mừng, đón chờ. Vị Vua cứu thế. Vì rằng Ngài đến nay mai đây thôi, nầy hỡi thế gian bao người. Vậy hãy hối tội, ăn năn lầm lỗi. Sửa ngay đường đi lối về, những chỗ quanh co, bạt núi,, lấp đầy hố sâu.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.ThanhBinh/cacthanh/Gioantienho_TB.pdf)