PDA

View Full Version : Con hãy nhớ rằng - Lm. Hoàng Kimgioanha
12-07-2014, 06:51 PM
CON HÃY NHỚ RẰNG
Lm. Hoàng Kim


ÐK: Con hãy nhớ rằng Ðức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.

1. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài.

2. Ưu phiền của ta ở nơi Ngài, hoan lạc của ta cũng ở nơi Ngài, tin tưởng của ta cũng nơi Ngài, mối tình của ta cũng nơi Ngài.

3. Ân sủng của ta ở nơi Ngài, an bình của ta cũng nơi Ngài, vinh hiển của ta ở nơi Ngài, cứu độ của ta cũng nơi Ngài.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/ConHayNhoRang_hk.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/ConHayNhoRang_hk.enc)