PDA

View Full Version : Về nơi đây 2 - Lm. Mi TrầmF.X Nhatdong
19-07-2014, 04:33 PM
VỀ NƠI ĐÂY 2
Lm. Mi Trầm

ĐK. Về nơi đây nơi Thánh Tâm Chúa nhân từ vì yêu thương Ngài đã chết treo Thánh giá. Từ cạnh sườn thâu qua, Người đổ máu nước ra, qua bí tích lãnh nhận ơn Thánh Chúa ban chan hoà.

1. Tình yêu đã trao tặng, tình nào lớn cho bằng, bằng tình Chúa thương ta, Người đã chết vì ta, để xoá hết tội ta.

2. Người ban Máu Thịt mình để nuôi sống dân tình, đời bừng sáng muôn nơi tình yêu Chúa nào vơi tràn ơn phúc niềm vui.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/VeNoiDay_mt.pdf)
MP3 (thanhcavietnam.us/ThanhCaVN/?url=Download,17085,RP89-2076389FE1B46461)