PDA

View Full Version : Viên ngọc Nước Trời - Ngọc Linhgioanha
21-07-2014, 03:33 AM
VIÊN NGỌC NƯỚC TRỜI
(Dân ca Quan họ BN)
Ngọc Linh


Một thương khách buôn tìm báu vật, khi đã thấy viên ngọc, ông gom góp mọi thứ bán đi mua lấy viên ngọc mình mong. Viên ngọc kia, viên ngọc kia là chính Nước Trời.

Ai biết trọng nghĩa mọi người biết thảo kính (i) là mẹ cha (i) cho trọn đời. Sống (i) với anh em biết hòa thuận luôn Nước Trời kia đâu thật xa là chính trong nhà

Ai yêu mến sống hòa bình ngay thật lòng nghèo khó, khiêm hạ, thanh bần, sống đoan chính ngay trong tấm lòng biết luôn dâng hiến vững niềm cậy trông. Nước Trời kia, nước trời kia dọn sẵn cho người

Nào ai đi lối hẹp vác Thập giá lên đồi Canvê theo Chúa trọn tình sống (i) luôn trung trinh sống vì niềm tin đường Thập tự, đường Thập tự dẫn đến Nước Trời


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/VienngocNuocTroi-nl.pdf)