PDA

View Full Version : Vọng lời kinh - Trầm Thiên ThuDominicTM
24-10-2014, 12:16 PM
VỌNG LỜI KINH
Trầm Thiên Thu


Lời: Ý Tv. 129

Vọng lời kinh vang lên từng phút nguyện cầu Vọng lời kinh vang lên từ chốn u sầu Nguyện xin Chúa từ nhân khoan dung tội đời Ngày qua con vương nhiều rồi Cúi đầu ăn năn tự hối. Nơi vực sâu thương đau phủ lấp tư bề Con cầu xin Thiên Ân của Chúa nhân từ Lạy Thiên Chúa hồn con khiêm nhu nguyện cầu Lệ kinh không ngơi khi nào Mong về bên Cha tình yêu.

ĐK. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa muôn đời Linh hồn con luôn trông cậy ở Lời Ngài.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TramThienThu/Vong-Loi-Kinh %28TramThienThu%29.pdf)