PDA

View Full Version : Vực sâu buồn đau - Thế ThôngDominicTM
02-11-2014, 09:21 AM
VỰC SÂU BUỒN ĐAU
Thế Thông

1. Từ vực sâu đầy buồn đau đêm ngày con rên xiết con nài van tha thiết. Hãy xót thương chớ chấp tội, xin hãy thứ tha vì thân con yếu hèn. Dù đời con đã nhiều phen lần mò tìm quên trong bùn nhơ tội lỗi, đã lỡ lầm, biết ăn năn, con khấn xin Ngài rộng ban ơn tha thứ. Nguyện Ngài thương, cầu Ngài thương, xin thương nghe linh hồn đang héo hắt, nước mắt tuôn rơi với nỗi sầu buồn chất ngất, với nỗi chờ mong mỏi mòn. Ngài ơi, Ngài hỡi! Hãy đến mau mau, hãy giang tay xóa hết tội tình, hãy đưa con xa chốn ngục hình.

ĐK. Xin Ngài cho con luôn biết tin rằng Ngài rất nhân từ. Xin Ngài cho con luôn vững tin vào Ngài hằng tha thứ. Cho dù đời con hoang phế tơi bời vì muôn tội lỗi. Cho dù thời gian qua hết đi rồi còn yêu con ngàn đời.

2. Thầm cầu xin nguyện Ngài thương nghe lời con kêu khấn, xin Ngài thương mau đến. Hãy xót thương chớ chấp tội tuy xác thân con giờ đây đã lỡ làng. Ngày và đêm lòng hằng mong tựa như quân canh trông hừng đông mau sáng. Kiếp đi hoang, kiếp lang thang, con đã dại khờ vùi sâu trong tăm tối. Nguyện Ngài thương, cầu Ngài thương, xin thương nghe con nài van tha thiết. Giữa chốn lao lung nay linh hồn đã thống hối trong cơn khổ đau hãi hùng. Ngài ơi, Ngài hỡi! Hãy đến mau mau, hãy giang tay xóa hết tội tình, hãy đưa con xa chốn ngục hình.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/11.CauHon/VucSauBuonDau_tth.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/11.CauHon/VucSauBuonDau_tth.enc)