PDA

View Full Version : Hãy vui mừng - Duy Tângioanha
14-07-2013, 08:49 AM
HÃY VUI MỪNG
Tác giả: Duy Tân


ĐK. Lễ Giáng sinh gần đến rồi, hãy vui mừng trong Chúa Trời. Đấng Cứu Tinh sẽ xuống đời, chan chứa bao niềm vui. Lễ Giáng sinh gần đến rồi, hãy vui mừng trong Chúa Trời. Hãy thiết tha cầu Chúa thương ban xuống ơn hòa bình.

1. Nào cùng vui lên hỡi anh em vì Chúa sắp tới. Nhạc hoà vang câu hát hân hoan khi Chúa xuống đời.

2. Chúa xuống cứu độ dân Ngài, loan báo Tin Mừng cho đời Hỡi những ai đang lầm than, hãy đồng thanh hát vang!


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DuyTan/HayVuiMung_duytan.pdf)