PDA

View Full Version : Xin Chúa dẫn đưa các linh hồn về nơi hạnh phúc



DominicTM
23-11-2014, 11:41 PM
XIN CHÚA DẪN ĐƯA
Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Xin Chúa dẫn đưa các linh hồn về nơi hạnh phúc. Xin Chúa xót thương cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

1. Lạy Chúa Giê-su là nguồn ánh sáng xin chiếu soi vào chốn tối tăm cho các linh hồn được hưởng nguồn phúc vinh.

2. Lạy Chúa Giê-su nguồn mạch sự sống xin khứng ban nguồn sống phúc ân cho các linh hồn được về trời quang vinh.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenDuy/XinChuaDanDua_nd.pdf)