PDA

View Full Version : Vọng trời cao - Lm. Bùi NinhDominicTM
28-12-2014, 12:58 PM
VỌNG TRỜI CAO
Lm. Bùi Ninh

ĐK. Tầng trời cao kia hỡi! Xin hãy mau gieo sương trời, tưới Ơn Công Bình. Ngàn tầng mây trên cao, xin hãy mau tuôn mưa rào, trào Ơn Công Chính. Xin mặt đất hãy mau trổ sinh, để Mầm Công Chính sinh hạ thành Đấng Cứu Tinh, soi ánh quang linh, ban xuống nhân sinh đời sống thanh bình.

1. Nguyện cầu cùng Cha sai xuống trần thế, ôi Đấng Thiên Sai chính Cha an bài. Vì Ngài đoàn caon mong ngóng từ lâu, như nai khát nước lạc bước rừng sâu.

2. Từng ngày đoàn con mong Chúa nguồn sống, như đất mong mưa tưới trên nương đồng. Từng ngày đoàn con mong Chúa dủ trông, như quân lính gác chờ đón hừng đông.

3. Từng ngày đoàn con mong ngóng Ngài tới. Xin Chúa mau thương tới nơi cõi đời. Đợi chờ tình yêu Chúa sẽ đổi mới, như cây hết lá lại nhú nụ tươi.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/VongTroiCao_bn.pdf)